ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಬಾರತೊದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊ ಹೋರಾಟಗಾರೆರ್
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ , ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರೆರ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗಲೈಟ್ ಒರಿ ಮೇರ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೭ ೧೯೦೭ ಪಂಜಾಬ್ದ ಲಾಯಲ್ ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಂಗಾ ಪನ್ಪಿನ ಸಿಖ್ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪುಟಿಯೆರ್ ಮೆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ದಾರ್ ರಶನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಮೇರ್ ದೇವೆರೆನ್ ನಂಬುಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ ವಿರೋಧಿ ಆದಿತ್ತೆರ್.[೧] ಮೆರೆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ೨೩ ೧೯೩೦ ದಾನಿ ಬ್ರಿತಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಗಲ್ಲ್ ಗ್ ಏರ್ಪವೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.culturalindia.net/leaders/bhagat-singh.html