ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್(ಐ) ಪಕ್ಷೊ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊ ಭಾರತಡ್ ಇನಿ ಇಪ್ಪುನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಲೆಡ್ ದಿಂಜ ಪಿರಾಕ್‍ದ ಬುಕ್ಕೊ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ೧೮೮೫ಡ್ ಸ್ತಾಪನೆ ಆಯಿನ ಈ ಪಕ್ಷೊ, ಬ್ರಿಟೀಸೆರೆ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಇರುದ್ದೊ ಹೋರಾಟೊಡು ದುಂಬುಡುಂತುದು ಅಂಚನೆ ಬಾರತೊದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೊ ಹೋರಾಟೊಡು ಬುಕ್ಕೊ ಬಾರತೊದ ಆಡಳಿತೊನು ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚ ಕಾಲೊ ವಹಿಸದ್ಂಡ್.

೧೪ ನೆದ ಲೋಕಸಬೆಡ್ (೨೦೦೪-೨೦೦೯) ೧೪೫ ಸ್ಥಾನೊನು ಗಳಸ್‍ನ ಮಸ್ತ್ ದಿಂಜ ಸ್ತಾನೊಲೆನ್ ಪಕ್ಷೊ ಎಡಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷೊದ ಬೆಂಬಲೊಡು ಅಧಿಕಾರೊಡು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರೊ ಮಲ್ತ್‌ನ ಸರಕಾರೊ.

ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸೊಸಂತ್ರೊಗು ದುಂಬು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸೊಸಂತ್ರೊಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸರ್ಕಾರೊದ ರಚನೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊದ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • Year --- Congress -- BJS-Janata-BJP.
 • 1952 --- 364--- 3 (BJS) (ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಗೊ)
 • 1957--- 371--- 4 (BJS)
 • 1962--- 361--- 14 (BJS)
 • 1967--- 283--- 35 (BJS)
 • 1971--- 352--- 23 (BJS)
 • 1977--- 154--- 295 (Janata)Janata party Government
 • 1980--- 353 ----31 (Janata)
 • 1984--- 415-----2 (BJP)
 • 1989---197---- 86 (BJP)
 • 1991--- 232---120 (BJP)
 • 1996--- 140---161(ಬಿಜೆಪಿBJP) ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ೧೩ ದಿನೊ
 • 1998--- 141---182(ಬಿಜೆಪಿ) ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರೊ
 • 1999--- 114---182 (ಬಿಜೆಪಿ) ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರೊ
 • 2004--- 145---138 (ಬಿ ಜೆ ಪಿ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊದ ಒಕ್ಕೂಟೊ -ಯು ಪಿ ಯೆ ಸರ್ಕಾರೊ
 • 2009--- 206---116 (ಬಿ ಜೆ ಪಿ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊದ ಒಕ್ಕೂಟೊ -ಯು ಪಿ ಯೆ ಸರ್ಕಾರೊ(೨೬೨+ ಹೊರಗಿನ ಬೆಂಬಲ)

-

 • 1998--- 141(25.82%)--182(ಬಿಜೆಪಿ :25.59%)ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರೊ (NDA 37.21% :United Front26.14%)
 • 1999--114(Uted Ft 28.30)--182 (ಬಿಜೆಪಿ) ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರೊ (NDA37.06 :United Front26.14%)
 • 2004-145(35.4%+7.1%)-138(ಬಿ ಜೆ ಪಿ+ 33.3%-3.76%)ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊದ ಒಕ್ಕೂಟೊ -ಯುಪಿಯೆ ಸರ್ಕಾರೊ
 • (2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್--: 26.53% ) & (ಬಿ ಜೆ ಪಿ--:22.16%)
 • 2009-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 206---116 (ಬಿ ಜೆ ಪಿ) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊದ ಒಕ್ಕೂಟೊ -ಯು ಪಿ ಯೆ ಸರ್ಕಾರೊ(೨೬೨+ ಪಿದಯಿದ ಬೆಂಬಲೊ)
 • 2009 /ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 28.55% :ಬದಲಾವಣೆ: +80; ಒಟ್ಟು ಓಟು:153,482,356;ಯುಪಿಎ:ಶೇಕಡೊ :37.22%; ದಿಂಜದ ಶೇ. :+3.96%
 • 2009 ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ 116.:ಎನ್.ಡಿ.ಎ159 ;ಕಡಮೆ ಸೀಟ್ −17: ಶೇ:18.80% ; ಕಡಮೆ: -3.36% : ಒಟ್ಟು ಓಟು :102,689,312 ; ಎನ್.ಡಿ.ಎ. 24.63%; ಕಡಮೆ :-4.88
 • (೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರೊ)
 • ೧೯೫೨,೧೯೫೭,೧೯೬೨,೧೯೬೭,೧೯೭೧ ಬಿ ಜೆ ಎಸ್ -ಬಾರತೀಯ ಜನ ಸಂಗೊ (ಪಕ್ಷ)

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊದ ಒಕ್ಕೂಟೊ -ಯು ಪಿ ಯೆ ೨೦೦೯ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


 • ಒಟ್ಟು ಲೋಕಸಬೆತ ಸದಸ್ಯೆರ್ ೫೪೫ - ಬಹುಮತೊಗು ೨೭೩ ಸ್ಥಾನೊಲು ಬೋಡು
 • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷೊದ ಒಕ್ಕೂಟೊ -ಯು ಪಿ ಯೆ ಸರ್ಕಾರೊ ಸೇರ್‍ನ ರಾಜಕೀಯೊ ಪಕ್ಷೊಲು
 • ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ + ಜತೆತಕುಲು =೨೬೨
 • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ----೨೦೬;
 • ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ --೧೯ ((ಬೆಂಬಲೊ)
 • ಡಿಎಮ್‍ಕೆ -- ೧೮
 • ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ನ್ಯಾಶನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ -- ೯
 • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಪರೆನ್ಸ್ ----೩
 • ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿಮೋರ್ಚ -- ೨
 • ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿ ಲೀಗ್ --- ೨
 • ವಿದುತಲೈ ತಿರುತಾಯ್ಗಳ್ ಕಚ್ಚಿ ---- ೧
 • ಕೇರಳೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಮಣಿ) --೧
 • ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಜ್ಲಿಸ್-ಇತ್ತೇಹಾದ್ -ನುಸ್ಲಿಮೀನ್ - -- ೧
 • ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಚಿಡಿಯ (ಅಥೆವಲೆ) ೦
 • (ಪಿದಯಿಡ್ದ್ ಬೆಂಬಲೊ-ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ೨೩ ; ಬಹುಜನೊ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ೨೧ ; ಆರ್ ಜೆ ಡಿ ೪ : ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ೪ ; (ಆರ್ ಎಲ್ಡಿ ೫)ಜೆಡಿಎಸ್ ೩ ; ಪಕ್ಷೇತರೊ ೪

೧೯೯೮ ಡ್ದ್ ೨೦೦೯ ಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ಲೋಕಸಬೆ ಚುನಾವಣೆದ ಸಾರಾಂಸೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವರ್ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ದ ಸ್ತಾನೊ ಶೇಕಡೊ ಓಟು ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಯುಪಿಯೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸ್ತಾನೊ ಶೇಕಡೊ ಓಟು ಎಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ +/-% ಎನ್.ಡಿ.ಎ.
1998 141 25.82% - ೧ 26.14% (26.42) 182 :25.59% +25 --- 37.21%(46.61)
1999 114 -- -27 Utd.Ft 28.30% 182 -- -- -- 269+29 TDP;37.06%
2004 145 26.53% 31:+7.1% 218+117 /35.4% 138 22.16% -44 -3.76% ಎನ್.ಡಿ.ಎ(-89: 33.3%)
2009 206 +2 28.55% +80:+2.೦2% 262 +63 ಬೇತೆ ಬೆಂಬಲೊ(37.22%) 116 18.80% -3.36% - 22 ಎನ್.ಡಿ.ಎ:159:24.63% (:-4.88%)
2009 ಕಾಂ:ದೆತೊನ್‍ನ ಓಟು 153482356 -- ಬಿಜೆಪಿ ದೆತೊನ್‍ನ ಓಟು 102689312 -- -- -- --
2014 1 44 19.4 -9.2 58 283 31.2 116+167 +12.4 ಎನ್‍ಡಿಎ 283+54=337 /31.2%

ಇಂದೆನ್ ತೂಲೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


ಆದಾರೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿದಯಿದ ಅಂತರ್ಜಾಲೊ ಸಂಪರ್ಕೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ