ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೀ ಪಡೆಯಿನ ಗೊಬ್ಬುದಾರ್.[೧] ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ೧೧ ಜನವರಿ ೧೯೭೩ ಇಸವಿಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಆರ್ ಮರಾಠೀ ಕುಟುಂಬದಾರ್, ದ್ರಾವಿಡ್ ಅರೆನ್ ಭಾರತದ ಗೋಡೆ ಪಂಡುದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‍ಗ್ ೩ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೯೬ಗ್ ಬತ್ತೇರ್. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸುರುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಗೊಬ್ಬು ಶ್ರೀಲಂಕದ ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬಿಯೆರ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್‍ಗ್ ಪದ್ಮಭೂಷನ, ಪದ್ಮಷ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ಂಡ್.

ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.espncricinfo.com/india/content/story/796733.html