ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ದ್ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಟ್ ರಾಜ್ಯಡ್ದ್ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಪೊಂಜವು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ