ಸೂರ್ಯ (ಗುರ್ತ: ☉) ಸೂರ್ಯೆ ಭೂಮಿಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ.[೧] ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಹೊಕ್ಕುಲು, ಉಲ್ಕೆಲು, ಉಂದೆನ್ ಸುತ್ತುವರೆವುಂಡು. ಸೂರ್ಯೆ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅತುಂಡು. ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಹವಮಾನದ ಮಿತ್ತುಲಾ ಪರಿನಾಮ ಬೂರುಂಡು. ಉಂದು ಭೂಮಿದ ಪೂರ ಜೀವಿಗ್‌ಲಾ ಬದುಕೆರೆಗ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅತುಂಡು. ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಉಂದು ಮಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಲ ಅತುಂಡು. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖೊಡು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರು. ತುಲುವೆರ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ದೀದ್ ವಾಕ್‍ ಗೆತೊಂಬೆರು.

ಸೂರ್ಯನ ಚಿತ್ರೊ

ಭೂಮಂಡಲೊಡು ಸೂರ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಳ, ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಗೋಳ ಮಲ್ಪರೆ ಭೂಮಿದಂಚಿ ೧೩ ಲಕ್ಷ ಗೋಳೊಲೆನ್ ಕೂಡಾವೊಡು. ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿತ್ತ ಎದುರುಡು ಪೊಯ್ಯದ ಎಲ್ಯ ಪರೆಲ್ದಲೆಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ದುಂಬು ಭೂಮಿ ಉಂಡು. ಮಾತಾ ಗ್ರಹೊಕ್ಕುಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದ್ ತೂಂಡಲಾ ಸೂರ್ಯೆ ಗೋಳ ಐಡ್ದ್ ಐನೂದು ಪಾಲ್ ಮಲ್ಲ ತೊಜುಂಡು. ಸೂರ್ಯೆ ನಂಕ್ ಕೋಟಿ ಮೈಲ್ ದೂರ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ದಾತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಸೂರ್ಯನಡೆ ಪೋವೆರೆ ರೈಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಻ಅಡೆಗ್ ಎತ್ಯರೆ ೪೦೦ ವರ್ಷ ಬೋಡಾವು. ಈತ್ ದೂರೊಡ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣೊಲು ಇಡೆಗ್ ಬೂರ್ನಗ ನಂಕ್ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡು.

ಮುಡಯಿದ ಆಕಾಶದ ಬರಿಟ್ ಮುಡಯಿದ ಬೊಲ್ಪು ಯಿನ್ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ತೋಜುಂಡು. ಆ ಸಮಯೊಗು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೂರ್ಯೆ ಬಾಣದ ನಡುಟ್ಟು ಪರ್ಪಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮದ್ಯಾಹ್ಮ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ , ಸೂರ್ಯೆ ಪಡ್ಡಯಿಡ್ ಜತ್ತ್ ದ್ ಪೋಪಿ ಸಮಯೊಗು ಬಯ್ಯ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೂರ್ಯೆ ಮೂಡುನೆಡ್ದ್ ಸೂರ್ಯೆ ಮುರ್ಕುನೆಟ್ಟದ ಸಮಯೊಗು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೂರ್ಯೆ ನಂಕ್ ತೋಜು ಸಮಯೊಗು ಪಗೆಲ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ನಂಕ್ ತೋಜಂದಿ ಸಮಯೊಗು ರಾತ್ರೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. Our Sun. III. Present and Future
  2. cite journal |last=Godier |first=S. |coauthors=Rozelot J.-P. |year=2000 |url=https://web.archive.org/web/20110510022519/http://aa.springer.de/papers/0355001/2300365.pdf |title=The solar oblateness and its relationship with the structure of the tachocline and of the Sun's subsurface |journal=Astronomy and Astrophysics |volume=355 |pages=365-374
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೂರ್ಯ&oldid=149228"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು