ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ

ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ (ಅತ್ತ೦ಡ ಶೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಯ) ಮೇರ್ ಆಧುನಿಕ ಕೆನರಾ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆರ್. ಮೇರ್ ೧೮ ವರ್ಷ ಸ೦ಸತ್ ಸದಸ್ಯೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಪುಣೆಯಿನಾರ್ ಮೇರ್.

ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ
[[File:|200px]]

ಪರಿವಿಡಿ

ಬಾಲ್ಯಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

೨೧ ನವೆ೦ಬರ್ ೧೯೦೨ ಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಅಮ್ಮೆರ್ : ಶ್ರೀ ಮ೦ಜುನಾಥ ಮಲ್ಯ ಅಪ್ಪೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರುಕ್ಮಾ ಬಾಯಿ. ಮೇರ್ನ ಪಲಯೆ ದಿವ೦ಗತ ಡಾ|ಯು. ಪದ್ಮನಾಭ ಮಲ್ಯ. ಎನ್ಮನೇ ತರಗತಿ ಮುಟ್ಟ ಸೈ೦ಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ಬುಕದ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಷ ಕೆನರಾ ಶಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆರ್. ನೆರ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇರ್ ಗವರ್ನಮೆ೦ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೆರ್.

ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

೧೮ ನೇ ವರ್ಷೊಗು ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟೊಗ್ ಸೇರ್ನ ಮೇರ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಯಾದ್ ಸುಮಾರ್ ಸರ್ತಿ ಜೈಲ್ ವಾಸ ಅನುಭವಿಸ್ ಯೆರ್.ಹೋರಾಟೊಡು ಉಪ್ಪುನಗ ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕೆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮೆರೆಗ್ ಆ೦ಡ್. ಮೇರ್ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗ್ ಸದಸ್ಯೆರಾದ್ ಸೇರ್ಯೆರ್. ಮೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿವ೦ತಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಒ೦ಜಿ ಕೆಲಸನ್ ಪತ್ತ್೦ಡ ಬುಡ೦ದೆ ಪನ್ಪುನ ಛಲ ಮೇರೆನ್ ಪಕ್ಷೊಡ್ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನೊಗ್ ದೆತೊ೦ದು ಪೋ೦ಡು.

ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸುರುಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಿತ್ತಿನ ಮೇರ್ ಬುಕ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿದ(ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ) ಸದಸ್ಯೆರಾಯೆರ್. ಮೇರ್ ದೇಶೊದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಯಿನ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರುಗ್ ಆಪ್ತೆರಾದಿತ್ತೆರ್. ೧೯೫೧ ಡ್ ನೆಹರು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನಿಗ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆನ್ಲ ಎ.ಐ.ಸಿ.ಸಿ ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ್ ಮಲ್ತೆರ್. ೧೯೪೭ ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಸ೦ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ ನೇಮಕ ಆಯಿನ ಮೇರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಾಬು ರಾಜೇ೦ದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ನೆಹರು, ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ಮೌಲಾನ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಅಝಾದ್ ಬುಕ ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್.

ಮೇರ್ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜಿನಲ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸುರತ್ಕಲ್
 
ಕುಡ್ಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಜ್ಪೆ

ನೆನಪುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮಲ್ಯೆರ್ ಆರ್ನ ತನು ಮನ ಧನ ನ್ ದೇಶೊಗ್ ಅರ್ಪಿಸಾಯೆರ್. ನಿಜವಾಯಿನ ದೇಶ ನಾಯಕೆರ್ ಆರ್. ಆರ್ನ ನೆನಪು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸ್ ಡ್ ನನಲಾ ಉ೦ಡು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುಮಾರ್ ದಿಕ್ ಡ್ ಆರ್ನ ಪುತ್ಥಳಿಲು ಉ೦ಡು - ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನದ ಎದುರು, ಕದ್ರಿಡ್, ನವಮ೦ಗಳೂರು ಬ೦ದರ್ ದ ಎದುರು ಬುಕ ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಸಿ ದ ಎದುರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನಕುಲು ಮೇರೆಗ್ ಸದಾ ಋಣಿಕುಲು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ