ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಜೀವನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

'ನೇಹಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭಾರತದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ನೇಹ ಜನವರಿ ೧೧, ೧೯೯೦ ಡ್ ಪುಟ್ಯೆರ್. ಮೇರೆನ ಜೀವನದ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ತಾನೊನು ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್‌ಡ್ದ್ ಪಡೆತೆರ್. ಮೇರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣೊ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ ಮಲ್ದೆರ್, ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣೊನು ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್‍ಡ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಮೇರ್ ಸ್ಪೊರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ ಪನ್ಪಿ ವಿಶ್ಃಯೋಡೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ದೆರ್[೧]

ಮಾಹಿತಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ದೇಶ - ಭಾರತ[೨]

ನೆಲೆ - ದೇಹಲಿ

 
ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್

ಪುಟ್ಟಿ ತಾರೀಕ್ -೧೧-ಜನೇವರಿ-೧೯೯೦ ಗೊಬ್ಬುದ ಶೈಲಿ - ಬಲಗೈ.

ಎತ್ತರ - ೧.೭೦ ಮಿ (೫ಫಿಟ್ ೭ ಇಂಚ್)

ತೂಕ - ೬೭ ಕೆ.ಜಿ<

ಸಾಧನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೆರ್ ಒಟ್ಟು[೩] ೩ ಪದಕೊಲೆನ್ ಪಡೆತೆರ್. ಅವೆಟ್ ೧ ಬಂಗಾರ್ ದ ಪದಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಪದಕ

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲ್ತಿನ ಭಾರತ ಪೊಂಜೊಲೆ ತಂಡ ಕಾಮನ್ ವೇಲ್ತ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ದ ರಡ್ಡ್ ನೆ ಸುತ್ತುಗು ಬತ್ತ್ತಂಡ್. ' 'ಸಿ'ಗುಂಪುದ ಪಂದ್ಯೊಡು ಸುರುಕು ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ೩-೦ ಅಂತರೊಡು ಸೋಪಯಿನ ಭಾರತ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೆನಡದ ಎದುರು ೩-೦ ಅಂತರೊಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತ್ಂಡ್ .ವಿಶ್ವೊಡು ೨೩೪ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆತಿನ ಮೌಮಾ ದಾಸ್,ಲಂಕಾ ಗೊಬ್ಬುದಾರ್ ಇಶಾರಾ ಮದುರಾಂಗಿನ ವಿರುದ್ದ ಸುರುಕು ಆತಂಕ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಕಡೆಕ್ ಯಶಸ್ವಿದ ತಾದಿ ಪತ್ಯೆರ್.ಸುರುತ ಗೇಮ್ ದ ಸುರುಕು್ ೧೩-೧೫ ಅಂತರೊಡು ಹಿನ್ನಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮೌಮಾ ಅನುಭವದ ಗೊಬ್ಬು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಯೆರ್. ಮೂಜಿನೆ ಗೇಮ್ ಡ್ ಭಾರತದ ನೇಹಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ರಿದ್ಮಿ ಕರದನಾರ್ಚಿ ನ ವಿರುದ್ದ ೧೧-೪, ೧೧-೬, ೧೧-೫ ಅಂತರೊಡು ಗೆಂದ್ ದ್ ಭಾರತೊಗು ೩-೦ ಅಂತರದ ಗೆಲ್ಮೆ ಕೊನತ್ ಕೊರಿಯೆರ್.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ