ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಪಿಲಿಕುಳ ಗುಹೆ
ಗುತ್ತು ಮನೆ
ಗುತ್ತು ಮನೆ ೨
ಗುತ್ತಿನ ಯಜಮಾನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗ

ಮಂಗಳೂರು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಸಾದಿಡ್ ೦೧-೧೨ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಪೊನಗ ವಾಮಂಜೂರು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಳ್ತ್ ರಡ್ಡ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಎಡಕ್ಕ್ ಪೊಂಡ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ ಪ್ರದೇಶ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾತ್ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್‍‍‍‍‍‍‍‍ಲಾಲ್ ಮೀನ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತ್ತೆತ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ, ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನತ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕೆರ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ ರಾವ್ ಇಂಬೆರೆನಾ ಮುಖಂಡತ್ವಟ್ ಆತ್ಂಡು.[೧], [೨] ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮೊಡು ಪೊರ್ಲುದ ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲ್ ಉಂಡು

ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗದಾಮಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಉಳಿಪ್ಪಾಯರ ಈ ನೆಲೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಡ್ತ್ ಪೊರವಲಯಡ್ ವಿಸ್ತಾರವಾತ ಪ್ರದೇಶ ವಾಮಂಜೂರ್ಡ್ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗದಾಮ ಉಂತುಂಡ್.

ಸ್ಥಳನಾಮಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿಲಿಕುಳಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಪುದಾರ್ ತುಳುತ್ತಾ ಪದ (ಪಿಲಿ+ಕುಳ).ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಟ್ ಹುಲಿ,"ಕುಳ" ಪಂಟ ಕೊಳ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥೊನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು "ಹುಲಿಗಳ ಕೊಳ".ಪಂಟ ಪಿರಾಕೊದ ಕಾಲೊಡ್ ಪಿಲಿಕುಳ ಜಾಗತ್ತಾ ಪುದಾರ್ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ, ಅಳ್ಳ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡು . ಪಿಲಿಲು ಯತೇಚ್ಚವಾತ್ ಇತ್ತಂಡ್.ಅಂಚಾತ್ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಅಯಾಸೊನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊನ್ರೆ ಆ ಕೆರೆಕ್ಕ್ ಬರೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್ .ಅಂಚಾತ್ ಪಿಲಿಕುಳಂದ್ ಪುದಾರ್ ಬಂತ್ಂಡ್.

ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಟ್[೩] ೮೨ ಎಕರೆಗಳಾತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾತ್ ಉಂಡು. ಮಲೆನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಲು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಲೆನ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಲ್ತೆರ್

ಇಂದೆತ್ತಾ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮಯ:ಬೊಳ್ಪಗ್ ೯:೩೦ ಇಂದ ಬಯ್ಯ ೫:೩೦ರ ತನಕ. ವಾರದ ರಜೆ:ಸೋಮವಾರ.

ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಯಗಳೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಡು.ಇಂಡೊ-ಸ್ಪೇನ್ ಸರಕಾರದ ಜಂಟಿ ಅಶ್ರಯಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ತೆರ್.ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೊಡ್ ಅಳಿವನ ಆಂಚಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಸ್ಯಗಳೆನ್ ಬುಳೆಪ್ಪೆರ್.ಹೆಬ್ಬಲಸು,ರಾಮಪತ್ರೆ,ಜಾಯಿಕಾಯಿ,ಪುರ್ನಪುಳಿ,ಮಾವಿನ ಸ್ಥಳಿಯ ತಳಿಗಳು,ಬಾಗೆ,ಹೊನ್ನೆ,ಅಂಟುವಾಳ,ಕಾಡು ಮಡ್ಡಿ(ದೂಪ),ಕಿಲಾರ್ ಬೋಗಿ,ದರ್ಬೆ,ಕಾಡುಬಾಳೆ,ಇಂಚ ಹಲವಾರ್ ಸಸ್ಯಲು ಉಂಡು.

 
ಕಲ್ಲುಬಾಳೆ

ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿ ಗ್ರಾಮಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಗ್ರಾಮ ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮತಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ. ಮುಳ್ ವಿನಾಶ ಇಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡಿತಾ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಲೆನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ರೂಪೊಡು ತುಯರಾ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಗ್ರಾಮೊಡ್ ಮಡಿಕೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲ್(ಕುಂಬಾರ), ಬಜಿಲ್ ಕುಟ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲ್, ಮರದ ಬೆಲೆ ಮಾಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ್ (ಬಡಗಿ,ಆಚಾರಿ), ಗಾಣತಾರೆನ ಇಲ್ಲ್(ಗಾಣಿಗ), ಬೆತ್ತ ನೇಯುವರೆನ ಇಲ್ಲ್, ಬಟ್ಟೆ ನೇಯುವವರ ಮನೆ(ನೇಕಾರ), ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಚಾರಿಗಳೆನ ಇಲ್ಲ್(ಕಮ್ಮಾರ), ಕಲ್ಲುಕುಟ್ಟಿಗಳೆನ ಇಲ್ಲ್ ಇಂಚನೆ ಬೆತೆ-ಬೆತೆ ಇಲ್ಲ್ ಉಂಡು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಉಳ್ಳೇರ್.[೪]

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಿದಾಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ