ರವಿಮುಂ ಈರೆನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಎದುಕೋನವೋ

ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೋನವೋ! ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಈರೆಗ್ ಇಸ್ಟೊ ಆಪುಂಡುಂದು ತೆರಿತೊ, ಇಂದೆಟ್ ಈರ್ ಸಕ್ರಿಯೊ ಸದಸ್ಯರಾದುಲ್ಲರ್ಂದ್ ತೆರಿಯೊನುಬೆ. ಇಂದೆಟ್ ಸಂಪೊದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಚಾವಡಿ ಪುಟೊನು ತೂಲೆ.


ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಪೊಸಬೆರಾಂಡ ಈ ತಿರ್ತ್‌ದ ಕೆಲವು ಸಂಪರ್ಕೊಲು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೊ:

ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ದಯಮಲ್ತ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಕನ್ನಡೊ ಲಿಪಿಡೇ ಬರೆಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೇಕನೊದ ಸೀರ್ಸಿಕೆಲಾ ತುಳುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪಡ್. ಬುಕ್ಕಾ ಒವ್ವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊ ಸೆರಾವೊಡ್ಚಿ.

ಪೊಸ ಲೇಕನೊ ಸೇರಾನಗಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಅಯಿಟ್ ಸೇರಾವುನ ಲೇಕನೊಲು ವಿಶ್ವಕೋಶೊಗು ತಕ್ಕಂದಿನ ಆದಿಪ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು, ಕತೆ, ಕವನೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕೊ, ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಪ್ರಬಂಧೊ ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು, ವಿಮರ್ಶೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾದರಿದ ಲೇಕನೊಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬರವಣಿಗೆನ್ ಸೇರಾವುನಾ ಬೊಡ್ಚಿ. ಲೇಕನೊಲು ಈ ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ಉಪಯುಕ್ತೊ ಆಪುನಂಚಿನ ಇಸಯೊಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರೊ ಇಪ್ಪಡ್. ಲೇಕನೊಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸೇರಾಯರ ಮರಪ್ಪೊಡ್ಚಿ.

ಇರ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯತ ಸಕಾಯೋ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಉಮೇದ್, ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲಾ ತೆರಿಯೋನಿಯರ ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಪಾಯರ ಇತ್ತ್ಂಡ ದಯಮಲ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಸದಸ್ಯೆ ಅತ್, ಪತ್ರೊ ಬರೆದ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ್, ಪಾತೆರ್‍ಯೆರ ಬುಕ್ಕ ಚರ್ಚೆ ಪುಟೊಟ್ಟು ಬರೆನಗ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಸೈನ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ : ~~~~

ಲೇಕನೊದ ಬಾಸೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಲೇಕನೊ ಬರೆನಗ ಈರೆನ ಬಾಸೆ ತುಳುಟೇ ಇಪ್ಪಡ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬರೆಲೆ.

ಪರಿಚಯಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಇರೇನಾ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುಲೆ


ಈರ್ ಈರೆನ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ.--Vishwanatha Badikana (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೨:೦೧, ೨೪ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ (IST)[]

ಶೋಕುದಾ ಲೇಕನೋಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಇರೇನಾ ಲೇಕನೋ ಬಾರೀ ಶೋಕತ್, ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತ ಅತುಂಡು, ತುಳುವಪ್ಪೆ ಸೇವೆ ಮಂಪಿ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ - --BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೬:೧೦, ೨ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭ (IST)[]

  1. ಈರೇನ ಪರಿಚಯ ಮಾಲ್ಪುಲೆ--Lokesha kunchadka (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೮:೨೪, ೧೩ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೭ (IST)[]

ರವಿಮುಂː ಎನ್ನ ಪರಿಚಯː ಎನ್ನ ಪುದರ್‍ "ಡಾ.ಬಿ ಎಂ ರವೀಂದ್ರ" ಇಂದ್ ದ್. ಬ್ಲಾಗುಲೆಡ್ "ರವೀಂದ್ರ ಮುಂಡ್ಕೂರು" ಇನ್ಪಿನ ಪುದರುಡು ಬರೆಪಿನ ಉಂಡು. "ತುಳು ರಿಸರ‍‌‌ಚ್" ಇನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗುನು ತೂದಿಪ್ಪರ್‍. ಓದಿದಿನಿ ಭೂವಿಜ್ಙಾನೊಡು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಬೊಕ ಪಿಎಚ್ ಡಿ (ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ). ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣಿ- ಭೂವಿಜ್ಙಾನ ಇಲಾಖೆಡು ೩೬ ವರ‍್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕೆ ಯಾದ್ ೨೦೧೩ ಮಾರಚಿಡ್ ನಿವ್ರತ್ತಿ ಯಾತೆ. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಕುಡಲೊಡು.ಬೊಂದೆಲುಡು. ಪುರಸೊತ್ತಾನಾಗ ನನಾತ್ ಬರೆಪೆ. ಆವಂದೆ?

ಸೊಲ್ಮೆಲೋಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ, ಅಂದ್ ಇರೇನಾ ಸೇವೆನ್ ಗುರುತಿಸತುಂಡ್, ಸುಮಾರ್ ಲೆಕೊಲೊನ್ಗ್ ವಿಕಿಡ್ ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಥ. ಇರೇನಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂಪಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಲಿಯ. ನಮನ 9008027271 ---BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೪:೧೩, ೧೯ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೭ (IST)[]

==ಎನ್ನ ಚರವಾಣಿ/ಮೊಬೈಲ್ ನಂ ೯೪೪೮೪ ೦೯೦೦೯. ಮಿಂಚಂಚೆ/ ಇಮೆಯಿಲ್ː bmravindra at gmail.com.

ಮಂಗಳೂರು ಲೇಖನೊದ ವಿಲೀನ ಚರ್ಚೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಈರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನ —ಮಂಗಳೂರು— ಲೇಖನೊನು ಕುಡ್ಲ ಲೇಖನದೊಟ್ಟುಗು ವಿಲೀನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಇರೆಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಲೀನ ಚರ್ಚೆಡ್ ಬಾಗಾವುಲೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು. Bluestar (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೦೫:೫೫, ೨೬ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೭ (IST)[]

ಒಂಜನೆ ವರ್ಸೊ ಸಂಬ್ರಮೊದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂಜನೆ ವರ್ಸೊದ ಆಚರಣೆ @ ಕುಡ್ಲ  
ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟ್ಟ್‌ದ್ ಆಗಸ್ಟ್ ೬, ೨೦೧೭ಕ್ ಒಂಜಿ ಒರ್ಸೊ ದಿಂಜಿಂಡ್. ಅಯಿತ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನೊತ ಲೇಕೊನೆಲೆನ್ ಬರೆಪಿನ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವೊ ಕಜ್ಜಕೂಟೊನು ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊದ ಒಂಜನೆ ವರ್ಸೊದ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ದಿನೊತ ಆಚರಣೆನ್ ಮಲ್ಪುನೆಂದ್ ಪಾತೆರೊಂದೊ. ಅಂಚಾದ್ ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನೆರೆ ಯೂಸರ್ ಗುಂಪುದೊಟ್ಟುಗು ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಟ ಒಂಜನೆ ವರ್ಸೊದ ಆಚರಣೆ ತಾರೀಕ್ ೩ನೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್, ೨೦೧೭ನೆ ದಾನಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‍ ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಡ್ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು.--BHARATHESHA ALASANDEMAJALU (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೩:೩೫, ೧೮ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೭ (IST)[]

= ಆವು! ವಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಡುಲಾ ತೂಯೆ!

Offline version of Wikipediaಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

We are working on an offline version of Wikipedia that contains all the languages of India.[೧]

Wondering if you can help with the translation of these three sentences.[೨]

Thanks Doc James (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೩:೩೫, ೨೮ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭ (IST)[]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global surveyಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

WMF Surveys, ೨೩:೪೯, ೨೯ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೮ (IST)[]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia surveyಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

WMF Surveys, ೦೬:೪೮, ೧೩ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (IST)[]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia surveyಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

WMF Surveys, ೦೫:೫೭, ೨೦ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ (IST)[]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಕಲ್ಪಾವುನ ಕಜ್ಜಕೂಟೊದ Feedbackಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಈರ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕಲ್ಪಾವುನ ಕಜ್ಜಕೂಟೊಡು ಪಾಲ್‌ದೆತ್ತೋಂದಾರ್. ಇಂದೆತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಕೂಟ ಎಂಚ ಆತ್ಂಡ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯರ ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆಡ್ದ್ Feedback ಕೇನೋಂದುಲ್ಲ. ಈ Feedback ತೂದು ಎಂಕುಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಣತ್ತ ಕಜ್ಜಕೂಟ ನಡಪ್ಪಾವ. Feedback ಕೊರ್ಯರ ಈ ಕೊಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ್ಂಡ gopalaಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:@cis-india.orgಗ್ ಇಮೇಲ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆ. --Gopala Krishna A (CIS-A2K) (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೧೭:೫೨, ೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[]

- ಯಾನ್ ಪಾಲ್ದೆತೊಂದಿಜಿ.Ravi Mundkur (ಪಾತೆರ್ಲೆ) ೨೦:೨೯, ೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೮ (IST)[]