ಪುಟ್ಟುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮಜಿಬೈಲ್‍ಡ್ ಪುಟ್ಟ್‌ನಾರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರ್

ಬಾಲ್ಯೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮಜಿಬೈಲ್, ಮೀಯಪದವು, ಕೊಡ್ಲಮೊಗರು, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕುಡ್ಲಲೆಡ್ ಶಾಲೆಗ್ ಪೋಯಿನ ಮೇರ್ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯೊನು ಈ ಜಾಗೆಡೇ ಕಳೆಯೆರ್.

ಕಲ್ಪಾಟಿಗೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮಜಿಬೈಲ್, ಮೀಯಪದವು, ಕೊಡ್ಲಮೊಗರು, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಕುಡ್ಲಲೆಡ್ ತನ್ನ ಸುರತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಿ ಮಜಿಬೈಲ್ ಇಂಬೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯೊಗುಲೆಡ್ ತನ್ನ ಕಲ್ಪುನೆನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್‌ದ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಅಂಚೆನೇ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾನೂಲೆಡ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಲೆನ್‌ಲಾ. ಹಿಂದಿಡ್ ಪ್ರವೀಣ ಮುಟ್ಟು, ಕನ್ನಡೊಡು ರತ್ನ ಪದವಿಲೆನ್‌ಲಾ ಪಡೆಯೆರ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಡ್ ೨೦೦೫ ವರ್ಷ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಬಂಧಕೆರಾದಿತ್ತ್‌ದ್ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಡ್ ವಕಾಲತ್ತ್‌ಲಾ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾಲಯೊಡು ಗೌರವ ಉಪನ್ಯಾಸಕೆರಾದ್‌ಲಾ ಬೆಂದೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬರೆಯಿನ ಬೂಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆಡ್‌ಲಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರ್. ಇಂಬೆರೆನ ಮಸ್ತ್‌ ಲೇಖನ, ಕವಿತೆಲು ಅಪಗಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆವೊಂದುಪ್ಪುವ. ಅವತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಪುಸ್ತೊಕೊ ಬರೆತೆರ್‍. ಅಂಚೆನೇ ಅನುವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲೆಡ್‌ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಇನಿ ಮುಟ್ಟು ಆರೆನ

  • ಆಜಿ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಸಂಕಲನೊಲುಲಾ,
  • ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಕಲನಲಾ ಪ್ರಕಟ ಆತ್‌ಂಡ್.
  • ಅಂಚೆನೇ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ,
  • ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ‘ಗೀತೆಯ ಗೀತೆಗಳೂ’ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೈದ್‌ಂಡ್.

ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಇಂಬೆರೆ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ‘ಗಗ್ಗರೊ’ಗು ತುಳು ಅಕಾಡಮಿದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನೊ ಬೈದ್‌ಂಡ್. ೧೯೯೪ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಇಂಬೆರೆನ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತುಳು ಕವಿಯಾದ್ ‘ದಸರಾ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನೊ’ಗು ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಗೌರವಿಸಿದೆರ್. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಕುಲು ‘ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಅಂಚೆನೇ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಕುಲು ಸನ್ಮಾನಲಾ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟೊಲು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಾ ಕೂಟೊಲೆಡ್ ಅಪಗಪಗ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಕವಿ ನಿರಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಡ್ ತನನ್ ತೊಡಗವೊಂದೆರ್...

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ