ಜುಮಾದಿ ಮುಗೊ
ನೆಲ್ಲಿತೀರ್ಥದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಲೊಡು ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ

ಭೂತ ಕೋಲ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಅಂಚೆನೇ ಕೇರಳಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತುಳುವೆರ್ ಆಚರರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಪೂಜೆದ ರೀತಿ. ಉತ್ತರ ಕೇರಳಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೆಯ್ಯಂ ಇಂದೆತ ಕೈತಲ್ದ ಸಂಬಂಧಿ. ಭೂತ ಕೋಲೊಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದೈವೊಲು ಶಿವ ದೇವೆರ್ನ ದೇವಗಣೊಟು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪಂಡ್’ದ್ಲಾ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.[೧] ತುಲುನಾಡ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಾಕರ ಸಾರತೊಂಜಿ ಭೂತುಲು ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್‍ ನಂಬಿಕೆ . ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡಿದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೈವಲಾಯಿನ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ನಂಬಿನ ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ , ಶ್ರೀ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ,ಶ್ರೀ ಕೊಡಮನಿತ್ತಾಯ, ಶ್ರೀ ಜಾರಂದಾಯ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಂತ್ತಾಯ ಐವೆರ್ ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಸಿರಿಕುಲು ಮಾಯದ ಪಡವೂಡು ಬತ್ತೆದ್ ನೆಲಯಾತಿನ ಜಾಗೆ ಉಂದುವೆ ಪಣಂಬೂರು "ಕಾವರೆಸ್ತಾನ".ಕಾರನಾಂತರೊಡು ಈ ಪಣಂಬೂರು ಬೂಡುದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬತ್ತೆದ್ ನೆಲೆಯಾತಿನಾ ಸತ್ಯಲು. ಪಣಂಬೂರು ಶ್ರೀ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಮುಗ ಎರಿದಿನ ಸಮಯ

ಉಲ್ಲೇಖೋಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ