ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಲು.ಮೇ ೨೨,೨೦೦೪ನೆ ತೇದಿಡ್ದ್ ಅಧಿಕಾರಡ್ ಇತ್ತೆರ್.೨೦೧೪ನೆಯ ಮಹಾಚುನಾವಣೆಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೋತುನೈಡ್ದಾವರ ಅಧಿಕಾರಡ್ದ್ ಜತ್ತ್‍ದ್ ಇತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಗ್ ಬತ್ತ್‍ದೆರ್.

ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.