೧೯೫೦, ಸಪ್ಟಂಬರ್, ೧೮ ತಾರಿಖುಗು ಪುಟ್ಟಿಯೆರ್. ಮೈಸೂರುಡು ಪುಟುದಿನ ಮೇರ್ನ ಸುರುತ ಪುದರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮರ್. ಮೇರ್ ೨೨೦ದ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿನೆಮಾಡು ನಟಣೆ ಮಲ್ದೆರ್. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ನಗರಹಾವು (೧೯೭೨) ಪಿಚರ್ದಾ ಸುರುಕು ನಟನೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೊಲೆನು ಮಲ್ತೆದ್ ಒರಿಯೆ ಮಲ್ಲ ನಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆವೊಂನ್ಡೆರ್ ಬಂಧನ, ನೀಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರ, ಆಪ್ತರಕ್ಷಕ ಏ ಸಿನೆಮೊಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡು. ಸಿನೇಮಾದ ನಟಿ ಭಾರತಿ ಮೆರೆನ್ ಮದಿಮೆಯಾಯೆರ್. ಕೀರ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಗಲ್. ಅಸಿರುದ್ಧ್ ಮಮಾರ್ಯ,ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲನಟೆ.... ೫೯ ನೇ ವಾರ್ಷೊಡು ೨೦೦೯, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ೩೦ ತಾರಿಖುಗು ತೀರ್ ಪೊಯೆರ್...

ಪುಟ್ಟುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸಿನೆಮಾಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನೆಮಾಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪ್ರಶಸ್ತಿಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.vishnuvardhan.com/home.htm.
  2. http://chiloka.com/celebrity/vishnuvardhan.