ಪುಟೊತ ಚರಿತ್ರೆ

೨೫ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೨೦

೧೨ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦

೨ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೯

೧೯ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೬

೫ ನವಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೬

೧೨ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೧೦ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೫ ಆಗೋಸ್ಟು ೨೦೧೬

೪ ಜುಲಾಯಿ ೨೦೧೬

೩೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೨೬ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೧೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೬

೪ ಜೂನ್ ೨೦೧೪

೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೪

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:History/ಸುಳ್ಯ"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು