ಉಳ್ಳಾಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕಾದೇವಿ ಸರ್ಕಲ್

ಉಳ್ಳಾಲ ಕುಡ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೇಂಟೆ. ಕುಡ್ಲೆ ಪೇಂಟೆಡ್ದ್ ಸುಮಾರ್ 10. ಕಿ.ಮಿ. ದೂರೊಡು ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಆಳಿನ ಜಾಗೆ ಉಂದು. [೧]

ಇತಿಹಾಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ೧೯೯೦ ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಕಾಲೊಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕಮೂಡಯಿ ಮಾಡ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮಅರಸೆರ್ ಧೈವದ ಪಾತ್ರಿ ತೀರ್‍ದ್ ಪೋಯೆರ್. ಆನಿದ ಮಾಯಿ ಪುಣ‌‌‌‍ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಪಡ್ಡೆಯಿ ಮಾಡ‍ದ್ ಪಿದಾಡ್‍ದ್ ಮೂಡಯಿ ಮಾಡ‍ಡ್ ಸುರು ಆಪುನ ಜಾತ್ರೆದ ದಿನ ಪೊಸ ಪಾತ್ರಿನ್ ನಾಡ್‍ದ್ ದೆಪ್ಪುನ ರೂಡಿಲ ಕಾರ್ಣಿಕಲಾ ಆದುಂಡು.ಜಾತ್ರೆದ ರಾತ್ರೆ ದೇವೆರೆನ ಪಾತ್ರಿ ಆಯರೆ ೮-೧೦ ಜನ ಶುದ್ದೊಡು ಕುಲ್ಲುದು ಇತ್ತೆರ್.ಇಂದೆಟ್"ಕುದ್ರು" ಇಲ್ಲದಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತೆರ್.
  • ಪಡು ಮಾಡೊಡು ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬೊದ ಸೋಮಯ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒರಿ ಜವನೆ ಇತ್ತೆ.ತುಂಡು ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ತುತ್ತೊಂದ್ ಇತ್ತಿನಾರ್.ಮಾತೆರೆಗ್ ಏರ್ ಪಾತ್ರಿ ಆಪೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಮನಸ್‌‌ದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಡಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.ಆಂಡ ಅನಿ ಪಾತ್ರಿ ಆಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಸೊಮಯೆ ಆದಿತ್ತೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣೋಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಳ್ಳಾಲ&oldid=74610"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು