ಬೊಲ್ತೆರ್ (ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು.ಮಲೆನಾಡ್ ದ ಸೆರಗ್‍ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಈ ತಾಲೂಕುಡ್ ಪುಣ್ಯ ತುದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪರಿಪುಂಡ್.ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೊ ಈ ತಾಲೂಕ್‍ಡ್ ಉಂಡು.

ಪರಿವಿಡಿ

ಬೌಗೋಲಿಕಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೃಷಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತುಯರ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸಾರಿಗೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.