ವಾಮಂಜೂರು

ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಊರು

ವಾಮಂಜೂರು ಪನ್ಪಿ ಊರು ಕುಡ್ಲ ದ ಕೇಂದ್ರ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಡ್ದ್ ಸುಮಾರ್ ೧೦ ಕಿ. ಮಿ. ದೂರ ಈಸಾನ್ಯೊ ದಿಕ್ಕುಡು ಉಂಡು. ಉಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ದ್ ನಂತೂರು- ಕುಲಶೇಖರ ಆದ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಕಾರ್ಕಳ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ಎನ್ ಎಚ್ ನಂಬ್ರ 169 ) ಪೋಪಿ ರಾಜಮಾರ್ಗೊಡು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆದ ಮೂಲಕ ಪಚನಾಡಿ ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿಗಾದ್ , ಇಜಿಂಡ ಬೊಂದೆಲುಡ್ದು- ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ - ಮಂಜಲ್ಪಾದೆ -ಶಿವನಗರ-ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಗಾದ್'ಲಾ ವಾಮಂಜೂರುಗು ಪೋವರೆ ಆಪುಂಡು.

ವಾಮಂಜೂರು
ಕುಡ್ಲ(ಮಂಗಳೂರು)ದ ಈಸಾನ್ಯೊತ ನಗರೊ
ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ವಾಮಂಜೂರು,ಮಂಗಳೂರು
ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ವಾಮಂಜೂರು,ಮಂಗಳೂರು
ದೇಶಭಾರತ
ರಾಜ್ಯಕರ್ನಾಟಕ
ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ನಗರಮಂಗಳೂರು
ಉಪನಗರೊವಾಮಂಜೂರು
ಪಿಲಿಕುಲ ಉದ್ಯಾನವನತ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ, ವಾಮಂಜೂರು ಕೂಡುತಾಣದ ಕೈತಲ್, ಮಂಗಳೂರು.
ಪಿಲಿಕುಲ ಉದ್ಯಾನವನತ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಮೂಡುಶಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ, ವಾಮಂಜೂರು ಕೂಡುತಾಣದ ಕೈತಲ್, ಮಂಗಳೂರು.
ವಾಮಂಜೂರು ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಭವನ, ವಾಮಂಜೂರು,ಮಂಗಳೂರು
ವಾಮಂಜೂರು ಚರ್ಚ್ ಸಭಾಭವನ, ವಾಮಂಜೂರು,ಮಂಗಳೂರು
ಕ್ಷಯರೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧನಾಲಯ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ,ವಾಮಂಜೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಕ್ಷಯರೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧನಾಲಯ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ,ವಾಮಂಜೂರು, ಮಂಗಳೂರು
ಪಿಲಿಕುಲ ಕೆದು-ಉದ್ಯಾನವನ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ವಾಮಂಜೂರು ಬಡಕಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು
ಪಿಲಿಕುಲ ಕೆದು-ಉದ್ಯಾನವನ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ವಾಮಂಜೂರು ಬಡಕಾಯಿ, ಮಂಗಳೂರು

ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವಾಮಂಜೂರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಉಪಗ್ರಾಮವಾದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ಗ್ರಾಮೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ವಾಮಂಜೂರುದ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುತಾಣ (ಜಂಕ್ಷನ್), ತಿರುವೈಲ್ ಗ್ರಾಮೊದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಆಂಡ ಕೂಡುತಾಣೊದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪ್ರದೇಶೊಗು ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ವಾಮಂಜೂರು ಇಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗೊಲುಲಾ ಉಂದೆಟ್ ಸೇರುಂಡು. ತಿರುವೈಲ್, ಕುಡುಪು, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ನಿರಾಲ, ಗುರುಪುರ - ನೆತ್ತ ಮದ್ಯೊಡು ವಾಮಂಜೂರು ಉಂಡು.

ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕ್ಷೇತ್ರೊಡು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಊರು ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್[೧] ಉಂಡು. ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗ ಧಾಮ ಉಂಡು.

ಹಿನ್ನೆಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಚರಿತ್ರೆಡ್ ವಾಮಂಜೂರು - ತುಳುನಾಡಿನ ಗತ ವೈಭವ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುಡು ಲೇಕಕೆರಾಯಿನ ಉದಯವರ್ಮರಾಜ ಬರೆಪಿಲೆಕ್ಕ ವಾಮಂಜೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅತ್ತ್‌ಡ ಹೋಮಂತ್ಯೂರುದ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ ವಾಮಂಜೂರು ಕುಂಬಳಲೆ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಪಿರಾವುದ ರಾಜಧಾನಿಡ್ ಒಂಜಾದಿತ್ತ್ಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್‌ನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್ ಕುಂಬಳೆ ಅರಸೆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬಳೆ ರಾಜ್ಯ ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗೊಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂಡರ್. ಈ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತಕೊಡ್ಯೊಡು ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ ದ್ ವಾಸಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶೊನು ಆಳೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್.ಆ ಕಾಲೊಡು ರಾಮಂತರಾಯೆ ಅರಸೆ ಆದಿತ್ತೆ. ಆಯಗ್ ಕೃಷ್ಣವರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮವರ್ಮ‍ ಪನ್ಪಿ ಮರ್ಮಯಾಡ್ಲು ಇತ್ತೆರ್. ಕೃಷ್ನವರ್ಮೆ ತಿರುವೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ಲಾ ರಾಮವರ್ಮೆ ಉಳಾಯಿಬೆಟದಟು ಗ್ರಾಮದ ಇಡ್ಮ ಪರಾರಿ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ಲಾ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಾವೊಂದು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಗಲ್ನ ಕುಲ ದೇವೆರಾಯಿ ಉಳಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಲೆ ಪನ್ಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಈ ಕುಲದೇವೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಡಾಯಿಡ್ ಮೃಕಂಡು ತೀರ್ಥ ಅತ್ತ್‌ಡ ಪಲ್ಗುಣಿ ಸುದೆ ಪರಪುಂಡು. ರಾಮಂತರಾಯೆರೆಗ್ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾದ್ ಧಾರ್ಮಿಕತ್ವೊಗು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಸಪ್ತ ಋಷಿಕುಲೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕುಲದೇವೆರೆ ಎದುರುಡು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿನ್ ಬಾರಿ ಗಡ್ದ್ ಡ್ ಮಲ್ಪಾಯೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಅನಂತ ಪದ್ಮಬಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ
 2. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
 3. ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಜಾರ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ
 4. ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ವಾಮಂಜೂರು
 5. ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ದೇವಾಲಯ
 6. ಪೀಟರ್ ಸ್ಮಾರಕ ದೇವಾಲಯ ವಾಮಂಜೂರು

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
 2. ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
 3. ಸಂತ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
 4. ಸಂತ ರೇಮಂಡ್ದ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್[೨]
 5. ಸಂತ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್
 6. ಸಂತ ಜೋಸೇಫರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್
 7. ಮಂಗಳಜ್ಯೋತಿ ಸಮಗ್ರ ಶಾಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. http://www.varthabharati.in/article/karavali/59352
 2. http://dkpucpa.com/college/st-raymonds-p-u-college-vamanjoor/