ಗಣಪತಿ ಹಿಂದುಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರೆಡ್ ಒರಿ[೧]. ಗಣಪತಿ ಭಾರತೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹಿಂದೊ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣಪತಿ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ. ಗಣಪತಿನ ಕನ್ನಡದ, ಮಲೆಯಾಳಂ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿಡ ಭಾಷೆಡ ವಿನಾಯಕ ಪಂದ್, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಡ್ ವಿನಾಯಗರ್, ಪಿಳ್ಳಾಯರ್ ಅಂಡ, ತೆಲುಗುಡು ವಿನಾಯಕುಡು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಗಣಪತಿ
Ganapathi गणपति.JPG
ಅವತಾರೊಆನೆ ಮೋನೆದ
ಧರ್ಮಹಿಂದು
ಬೇತೆ ಪುದರುಲುವಿನಾಯಕ,ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ
ಪೊಲಬುಏಕದಂತ
ಭುಜೊಚತುರ್ಭುಜ
ಲಿಂಗಆಣ್ ದೇವೆರ್
ವಾಹನಎಲಿ
ಆರಾಧನೆಸುರುತ ಫೂಜೆ
ಉತ್ಸವಚೌತಿ
ಮಾಸಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ,ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ,ಚತುರ್ಥಿ
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ

ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ. ಗಣಪತಿ ಪುದ್ದರಡ್ "ಶ್ರೀ" ಅಕ್ಷರಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಶ್ರೀ ಪಂಡ್‍ದ್ ಗಣಪತಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಪೊಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. [೨].

ಗಣಪತಿನ ವಿಶೇಷಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಗಣಪತಿನ ಜುವದ ಪಿದಯಿ ತೋಜುನ ಬಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಉಂಡು, ಆನೆದ ತರೆ/ಮೋನೆ ನಂಬಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋಜವುನವು; ಗಣಪತಿಗ್ ಒಂಜಿ ದಂತ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಸಂಕಟ ಮೀರ್ ದ್ ಉಂತುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಗೆಲದ ಕೆಬಿ ವಿವೇಕ/ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡಿನೆನ್/ಕೋರಿಕೆನ್ ನೆರವೇರವುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊಂಡಿಲ್ ಸತ್ಯನ್ ತೋಜವುಂಡು. ತರೆತ ಮಿತ್ತ ತ್ರಿಶೂಲದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಉಂದು ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಭುತ್ವನ್ ತೋಜವುಂಡು. ಗಣಪತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕೊಲ್ ಉಂಡು.

ಗಣಪತಿಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಪುದರುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಅಮೇಯ
 2. ಅನಂಗಪೂಜಿತ
 3. ಓಂಕಾರ
 4. ಬಾಲಚಂದ್ರ
 5. ಗಜಕರ್ಣ
 6. ಗಜವದನ
 7. ಗಣಪತಿ
 8. ಗಣನಾಯಕ
 9. ಚಿಂತಾಮಣಿ
 10. ಏಕದಂತ
 11. ಲಂಬೋದರ
 12. ವಾರಿಣೆ
 13. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ
 14. ಪ್ರವಾತಿನಾದನಾಯ
 15. ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ
 16. ವಕ್ರತುಂಡದ
 17. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ
 18. ವಿಘ್ನೇಶ
 19. ವಿಕಟ
 20. ವಿಶ್ವಧರ
 21. ವಿಶ್ವವಂತ
 22. ಬಪ್ಪ ಮೊರೆಯ

ಗಣಪತಿನ ೧೦೮ ಪುದರುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಗಜಾನನ
 2. ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ
 3. ವಿಘ್ನರಾಜ
 4. ವಿನಾಯಕ
 5. ದ್ವೆಮಾತ್ರ
 6. ದ್ವಿಮುಖ
 7. ಪ್ರಮುಖ
 8. ಸುಮುಖ
 9. ಕೃತಿ
 10. ಸುಪ್ರದೀಪ
 11. ಸುಖನಿಧಿ
 12. ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ
 13. ಸುರರಿಘ್ನ
 14. ಮಹಾಗಣಪತಿ
 15. ಮಾನ್ಯ
 16. ಮಹಾಕಾಲ
 17. ಮಹಾಬಲ
 18. ಹೇರಂಬ
 19. ಲಂಬಜಠರ
 20. ಹಸ್ವಗ್ರೀವ
 21. ಮಹೋದರ
 22. ಮದೋತ್ಕಟ
 23. ಮಹಾವೀರ
 24. ಮಾಂತ್ರಿನೆ
 25. ಮಂಗಳಸ್ವರ
 26. ಪ್ರಮದ
 27. ಪ್ರಥಮ
 28. ಪ್ರಜ್ಞ
 29. ವಿಘ್ನಕರ್ತ
 30. ವಿಘ್ನಹರ್ತ
 31. ವಿಶ್ವನೇತ್ರ
 32. ವೀರಟ್ ಪತಿ
 33. ಶ್ರೀಪತಿ
 34. ವಾಕ್‍ಪತಿ
 35. ಶೃಂಗರಿನ
 36. ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ
 37. ಶಿವಪ್ರಿಯ
 38. ಶೀಘ್ರಕಾರಿನ
 39. ಶಾಶ್ವತ
 40. ಬಲ್
 41. ಬಲೋತಿತಾಯ
 42. ಬವತ್‍ಮಜಯ್
 43. ಪುರಾಣಪುರುಷ
 44. ಪುಷ್ಣೆ
 45. ಪುಷ್ಕರೊತಿಷಟ
 46. ವಾರಿಣೆ
 47. ಅಗ್ರಗಣ್ಯಯ
 48. ಅಗ್ರಪೂಜಾಯ
 49. ಅಗ್ರಗಾಮಿಣೆ
 50. ಮಂತ್ರಕೃತೆ
 51. ಸರ್ವಯ
 52. ಚಾಮಿಕರಪ್ರಭಾಯ
 53. ಸರ್ಮೊಪಸಾಯ
 54. ಸರ್ವಕರ್ತೆ
 55. ಸರ್ವನೇತ್ರೆ
 56. ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಪ್ರದಾಯ
 57. ಸಿದ್ದಯೇ
 58. ಪಂಚಹಸ್ತಯ
 59. ಪ್ರವಾತಿನಾದನಾಯ
 60. ಪ್ರಭಾವೇ
 61. ಕುಮಾರಗುರುವೆ
 62. ಅಕ್ಷೊಂಭ್ಯಾಯ
 63. ಕುಂಜರಸುರ ಭಂಜನಾಯ
 64. ಪ್ರಮೋದಾಯ
 65. ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ
 66. ಕಾಂತಿಮತೆ
 67. ಧೃತಿಮತೆ
 68. ಕಾಮಿನೆ
 69. ಕಪಿತ್ತ ಪನಸ ಪ್ರಿಯಾಯ
 70. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೆ
 71. ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೆ
 72. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧಿ ವನಭುವೆ
 73. ಜಿಷ್ಣವೇ
 74. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ
 75. ಭಕ್ತಜೀವಿತಾಯ
 76. ಜಿತ್ಮಾನ್ಮಾದಾಯ
 77. ಐಶ್ವರ್ಯಕಾಣಾಯ
 78. ಜ್ಯಾಯಸೆ
 79. ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರೇಸ್ವಿತಾಯ
 80. ಗಂಗಾಸುತಾಯ
 81. ಗಂಭೀರ ನಿನಾದಾಯ
 82. ವಠವೇ
 83. ಅಭೀಷ್ಟವರದಾಯ
 84. ಜ್ಯೋತಿಷೆ
 85. ಭಕ್ತಿನಿದಾಯ
 86. ಭವ್ಯಗಮ್ಯಾಯ
 87. ಅವ್ಯಕ್ತಯ
 88. ಅಪ್ರಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ
 89. ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೆ
 90. ಸಖಾಯೆ
 91. ಪಾರ್ವತಿನಂದನಾಯ
 92. ಸರಸಂಭುನಿದಾಯೆ
 93. ಮಹೇಶಾಯ
 94. ದಿವಯಾಂಗಾಯ
 95. ಮಣಿಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾಯ
 96. ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಯೆ
 97. ಸಹಿಷ್ಣವೇ
 98. ಸತತೊತಿತ್ತಾಯ
 99. ವಿಘಾತಕಾರಿಣೆ
 100. ವಿಶ್ವಗದ್ರಿಶೆ
 101. ವಿಶ್ವರಕ್ಷಕೃತೆ
 102. ಕಲ್ಯಾಣಗುರುವೇ
 103. ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಯ
 104. ಅಪರಾಜಿತೆ
 105. ಸಮಸ್ತ ಜಗಧಾದಾರಯ
 106. ಸರವವೈಶ್ವರ್ಯರಾಯಪ್ರದಾಯ
 107. ಅಕ್ರಂತಚಿದ್ ಚಿತ್ ಪ್ರಭವೇ
 108. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. http://www.exoticindiaart.com/book/details/sri-ganesha-purana-in-kannada-set-of-8-volumes-NZG524/
 2. http://www.informationcorner.com/ganeshstories.htm
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಪತಿ&oldid=116376"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು