ಗಣಪತಿ ಹಿಂದುಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರೆಡ್ ಒರಿ[೨]. ಗಣಪತಿ ಭಾರತೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಚೌತಿ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹಿಂದೊ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣಪತಿ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ. ಗಣಪತಿನ ಕನ್ನಡದ, ಮಲೆಯಾಳಂ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿಡ ಭಾಷೆಡ ವಿನಾಯಕ ಪಂದ್, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಡ್ ವಿನಾಯಗರ್, ಪಿಳ್ಳಾಯರ್ ಅಂಡ, ತೆಲುಗುಡು ವಿನಾಯಕುಡು ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಗಣೇಶ
Attired in an orange dhoti, an elephant-headed man sits on a large lotus. His body is red in colour and he wears various golden necklaces and bracelets and a snake around his neck. On the three points of his crown, budding lotuses have been fixed. He holds in his two right hands the rosary (lower hand) and a cup filled with three modakas (round yellow sweets), a fourth modaka held by the curving trunk is just about to be tasted. In his two left hands, he holds a lotus above and an axe below, with its handle leaning against his shoulder.
ದೇವನಾಗರಿगणेश
ಸಂಸ್ಕೃತGaṇeśa
Affiliationದೇವ
ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಗಣೇಶಲೋಕ
ಮಂತ್ರಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಗಂಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಹತಾರ್ಪರಶು, ಪಾಶ , ಅಂಕುಶ,
ವಾಹನಇಲಿಎಲಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಸಯೊಲು
ಸಂಗಾತಿಬುದ್ಧಿ (ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ)
ರಿದ್ಧಿ (ಸಮೃದ್ಧಿ)
ಸಿದ್ಧಿ (ಹೊಂದುವಿಕೆ)
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ

ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ. ಗಣಪತಿ ಪುದ್ದರಡ್ "ಶ್ರೀ" ಅಕ್ಷರಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಶ್ರೀ ಪಂಡ್‍ದ್ ಗಣಪತಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಸೊಲೆಡ್ ಪೊಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೩]

ಗಣೇಶ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಲೆಡ್ ಒರಿ. ಭಾರತೊಡು ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೆರ್. ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬರುವ ಗಣೇಶ ಚೌತಿದ ದಿನ, ಗಣೇಶನ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಿಸವೆರ್.

ಇತಿವೃತ್ತ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶೆ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ. ಗಣೇಶನ್ ಕನ್ನಡೊಡು, ಮಲೆಯಾಳಂ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಲೆಡ್‍ ವಿನಾಯಕ ಪಂಡ್‍ದ್, ತಮಿಳು ಬಾಸೆಡ್ ವಿನಾಯಗರ್, ಪಿಳ್ಳಾಯರ್ ಪಂಡ್‌ದ್‍ಲಾ, ತೆಲುಗುಡು ವಿನಾಯಕುಡು ಪಂಡ್‍ದ್‍ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್‌. ಗಣೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಪಂಡ್‍ದ್‍ ಪರಿಗಣಿಸವೆರ್‌. ಗಣೇಶನ ಪುದರ್‌ದ ಒಟ್ಟುಗು "ಶ್ರೀ" ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರದೊಟ್ಟುಗು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌. ಗಣೇಶನ ಭಕ್ತೆರೆನ್ ಗಾಣಪತ್ಯೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಭಾರತೊಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ, ಬೇತೆ ದೇಸೊಲೆಡ್‍ಲಾ ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಭಾರತೊದ ಮಸ್ತ್ ನಗರೊಲೆಡ್, ವಿಶೇಷವಾದ್ ಮುಂಬಯಿಡ್ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನ್ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌. thumb|right|300px|'ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿಯ ಕೇಶಾಲಂಕಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆನ್ ತೂಲೆ'

 
Heramba-Ganesha with consort, 18th century Nepal
 
Dancing Ganesha sculpture from North Bengal, 11th century CE, Asian Art Museum of Berlin (Dahlem).
 
A 13th-century statue of Ganesha, Mysore District, Karnataka
 
Ganesha (Devanagari) Aum jewel

ವಿಘ್ನನಾಶಕೆ ಗಣಪತಿ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಶಿವೆ, ವಿಷ್ಣು ದೇವೆರೆರ್ದ್‌ಲಾ ಎಚ್ಚ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ ಪೂಜೆಡ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನೊನು ಪಡೆಯಿನ ದೇವತೆ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ. ಜನಜೀವನೊದ ಮಾತ ಶುಭಕಾರ್ಯೊಲೆಡ್‍ಲಾ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ವಿಘ್ನನಾಶಕೆ ಆಯಿನ ಗಣಪತಿಗ್ ಸಂದುಂಡು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮದಿಮೆ, ಉಪನಯನ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಬೊಡು -ಸುರುತ ಪೂಜೆನ್ ಇನಿಕ್‍ಲಾ ಭಾವುಕೆರಾಯಿನ ಭಕ್ತೆರ್‌ ಗಣಪತಿಗ್ ಸಂದವೆರ್. ಅತೇ ಅತ್ತ್; ಒರಿನ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್‍ ಮಲ್ಪುನಗಲಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನತಾ ಸಿದ್ಧಿಗಾದ್ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಗಣಪತಿಗೇ ಮೀಸಲ್.
 • ಗಣಪತಿಗ್ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ, ಗಣೇಶ, ಗಜಮುಖ, ಏಕದಂತ, ವಕ್ರತುಂಡ, ಲಂಬೋದರ, ಹೇರಂಬ, ಮೂಷಕವಾಹನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪುದರ್‌ಲಾ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್‌ಲಾ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊನು ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಆತೇ ಅತ್ತ್‌, ಭಾರತೊಡು ಪೂರ ಊರುದ ಕೋಟೆಲೆಡ್, ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಇತ್ತೆಲಾ ತೂವೊಲಿ.
 • ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನೊಡುಲಾ ಶಿವನ ಪರಿವಾರವರ್ಗದೊಟ್ಟುಗು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡೇ ಉಂಡು. ಗಣಪತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಲೆನ ದೇವತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಎನ್ನಿಯಂದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊನು ನಂಬುನ ಮಾತ ಜಾತಿಪಂಥೊದಕುಲುಲಾ ಸಮಾನವಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವತೆಯಾದ್ ಇತ್ತೆಲಾ ಮಹಿಮೆನ್ ಪಡೆವೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಶಾರೀರಿಕವಾಯಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲು/ಗಣಪತಿನ ಇಸೇಸೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಗಣಪತಿನ ಜುವದ ಪಿದಯಿ ತೋಜುನ ಬಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಉಂಡು, ಗಣೇಶನ ಶರೀರೊದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅಂಗಾಂಗೊಗುಲಾ ಅಯಿನವೇ ಆಯಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶಿಷ್ಟತೆಲು ಉಂಡು.

 • ಆನೆದ ತರೆ/ಮೋನೆಆನೆದ ತರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಚನಾಶಕ್ತಿನ್ ತೋಜವುನವು;
 • ಗಣೇಶಗ್ ಒಂಜಿ ದಂತ ಉಪ್ಪುನೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿ (ನನೊಂಜಿ ದಂತ ಭಗ್ನವಾತ್ಂಡ್), ಮಾತ ದ್ವಂದ್ವಲೆನ್‍ಲಾ ಮೀರ್‌ದ್ ಉಂತುನ ಗಣೇಶನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನು ಉಂದು ಸೂಚಿಸವುಂಡು;ಗಣಪತಿಗ್ ಒಂಜಿ ದಂತ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಸಂಕಟ ಮೀರ್‌ದ್ ಉಂತುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು
 • ಅಗೆಲವಾಯಿನ ಕೆಬಿಕುಲು ವಿವೇಕ, ನೆರವು ಕೋರುನ ಜನಕುಲೆನ ಮೊರೆನ್‍ ಆಲಿಸುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನು ಸೂಚಿಸವುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯೊಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುನೆನ್ ಪ್ರಕಟಿಸವುಂಡು. ಚಿಂತನೆಲರನ್‍ ಅರ್ಥೈಸವೊನೆರೆ, ಕೇನೊಡಾಯಿನೆತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ್‍ ಅವು ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಜ್ಞಾನೊನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೆಬಿಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಅವುಂಡು. ಅಗೆಲವಾಯಿನ ಕೆಬಿಕುಲು "ಏಪ ದೇವೆರ್ ಅರಿವುಗು ಬರ್ಪೆನೋ, ಅಪಗನೇ ಮಾತ ಜ್ಞಾನಲಾ ಅರಿವಾಯಿನಂಚನೇ" ಪನ್ಪುನೆನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು; ಅಗೆಲದ ಕೆಬಿ ವಿವೇಕ/ಬುದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡಿನೆನ್/ಕೋರಿಕೆನ್ ನೆರವೇರವುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು
 • ವಕ್ರವಾಯಿನ ಸೊಂಡಿಲ್ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಥ್ಯೆಲೆನ ನಡುತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊನು ಗುರುತಿಸವುನವುಲು ತಾನಾದೇ ವಿವೇಚನಾಶಕ್ತಿದ ರೂಪೊಡು ಪ್ರಕಟ ಆಪುನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನು ಸೂಚಿಸವುಂಡು; ಸೊಂಡಿಲ್ ಸತ್ಯನ್ ತೋಜವುಂಡು
 • ಮುಂಡದ ಮಿತ್ತ್ ಚಿತ್ರಿತವಾಯಿನ ತ್ರಿಶೂಲ (ಶಿವನ ಆಯುಧ ತ್ರಿಶೂಲೊಗು ಸಮಾನವಾಯಿನವು) ಕಾಲೊನು ಸಂಕೇತಿಸವುಂಡು ಅತ್ತ್ಂದೆ(ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯತ್) ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಗಣೇಶನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ತರೆತ ಮಿತ್ತ ತ್ರಿಶೂಲದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಉಂದು ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಭುತ್ವನ್ ತೋಜವುಂಡು
 • ಗಣೇಶನ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಡ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಯಿನ ಲೋಕೊಲು ದೆಂಗ್‌ದುಂಡು. ಅವು ಪ್ರಕೃತಿದ ಔದಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೈರ್ಯನು ಸಂಕೇತಿಸವುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ದುಃಖ,ಕ್ಲೇಶೊಲೊನ್ ಪೂರ ನಿಂಗ್‌ದ್ ಜಗತ್ತ್‌ನ್ ರಕ್ಷಿಸುನ ಗಣೇಶನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನು ಸೂಚಿಸವುಂಡು;ಗಣಪತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕೊಲ್ ಉಂಡು
 • ಗಣೇಶೆ ಕಾರ್ಲೆನ್ ದೀತ್‌ನ ರೀತಿ, (ಒಂಜಿ ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತ್, ನನೊಂಜಿ ದೆರ್ತ್‌‍ದ್‌ನ ರೀತಿ) ಇಹ ಬೊಕ್ಕ ಪರಲೋಕೊಲೆಡ್ ಬಾಳುನೆತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ್ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಲೋಕೊಡು ಇಜ್ಜಂದೆನೇ ಲೋಕೊಡು ಬಾಳುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನು ದೆರ್ತ್ ಪತ್‌ದ್ಂಡ್.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾತ್ವಿಕ ಅರ್ಥೊಗು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೂಲೆ

ಓಂಕಾರದ ಆಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ದೈವ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಗಣೇಶನ್ "ಓಂಕಾರ" ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಗಣೇಶನ ದೇಹಸ್ವರೂಪ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿತ್ತ ಅಕ್ಷರದಲೆಕ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರಣೊರ್ದು ಗಣೇಶನ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದದ ಪ್ರತಿರೂಪ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪರಿಗಣಿಸವೆರ್‌. ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ವಿಶ್ವಾಧಾರ,ಜಗದೋದ್ಧಾರ ಪಂಡ್‌ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಗಣೇಶ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

[[ಚಿತ್ರ:Ganesha on mouse.jpg|thumb|left|230px|ತಲಕಾಡ್‌ದ ವೈದ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನೊದ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪ]] ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಆಯಿನ ಎಲಿನ್ ಪ್ರತಿಭೆದ ಸಂಕೇತ ಪಂಡ್‌ದ್ ತೆರಿಪೆರ್. ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣೇಶನ ದೈವಿಕ ವಾಹನ, ಎಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮೂಷಿಕ ವಿವೇಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು.

ವೇದೊಲೆಡ್ ಗಣಪತಿ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಋಗ್ವೇದೊಡು ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಪನ್ಪುನ ಋಕ್ಕು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಉಂದು ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರವಾದ್ ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಪುರಸ್ಕೃತವಾದ್ ಉಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಮುಲ್ಪದ ಗಣಪತಿ ಶಬ್ದೊಗು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿ ಪಂಡ್‌ದೇ ಅರ್ಥಮಲ್ಪುವೆರ್. ನಂಕ್ ಉಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಪ್ಪುನ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಕಲ್ಪನೆ ಪುರಾಣಕಾಲದವು. ಪುರಾಣೊಲೆಗ್ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಋಗ್ವೇದೊಡು ಆನೆದ ಮೋನೆ, ಎಲಿ ವಾಹನ, ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಲ್ಪನೆಲುಲಾ ಇಜ್ಜಿ.
 • ಆಯೆ ಕೇವಲ ವಾಗಭಿಮಾನಿಯಾಯಿನ ನನೊರಿ ದೇವನಲೆಕೊ ತೋಜುಬೆ. ಅತೇ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತೊದ ಮೂಲರೂಪೊಡು ಗಣಪತಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಲಾ ಬಲ್ಲಿ. ಕಾಳಿದಾಸಗ್‌ಲಾ ಗಣಪತಿನ ಅರಿವು ಇತ್ತ್‌ನಲೆಕೊ ತೋಜುಜಿ. ಮಹಾಭಾರತನು ಬರೆಯೆರೆ ವ್ಯಾಸೆರ್ ಗಣೇಶನ್ ಲಿಪಿಕಾರೆ ಆದ್ ಮಲ್ತೊನ್‌ನ ಕಥೆ ಇಂಚೊಗು ಮಹಾಭಾರತೊಗು ಏರೋ ಸೇರಾಯಿನೆ ಪಂದ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆರ್ ಭಾವಿಸವೆರ್.
 • ಈ ಕೆಲವು ಕಾರಣೊರ್ದು ಗಣಪತಿ ಆರ್ಯೆರೆ ದೇವತೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಸುರುಕು ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗೊಲೆನ ಗ್ರಾಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರ್ ಸಂಶೋಧಕೆರ್ ಊಹಿಸುವೆರ್. ಕಾಲಾಂತರೊಡು ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆನ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸವೊಂದು ಆರ್ಯೆರ್ ತಮ್ಮ ದೇವತಾವರ್ಗಡೊ ಸೇರವೊಂದು ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಪನ್ಪುನವು ಅಕುಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
 • ಆಂಡ ಈ ವಾದೊನು ಒಪ್ಪಂದ್‌ನ ಸಂಶೋಧಕೆರ್‌ಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಕಾರಣೊಲು ಪಂಡ: ಯಜುರ್ವೇದದ ತೈತ್ತೀರಿಯ ಸಂಹಿತೆಡ್ ನಮೋ ಗಣೇಭ್ಯೋ ಗಣಪತಿಭ್ಯಶ್ಚವೋ ನಮಃ (5-4-1) ಪನ್ಪುನ ಮಂತ್ರೊಡು ಅನೇಕ ಗಣಪತಿಲೆನ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಉಂಡು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ (ಪ್ರ.ಶ.ಪು.ಸು. 4ನೆತ ಶತಮಾನದ) ಮಾನವಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರೊಡು ವಿನಾಯಕೆರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ ಪಂದ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮೇರೆನ ಪುದರ್ ಕ್ರಮವಾದ್ ಸಾಲಕಟಂಕ.
 • ಕೂಶ್ಮಾಂಡ, ರಾಜಪುತ್ರ ಉಸ್ಮಿತ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಂಜನ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಮೊಕುಲೆನ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗದ್ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮಲೆನ್ ವಿಧಿಸಾದ್ ಉಂಡು. ದುಂಬುಗು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಈ ವಿನಾಯಕನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಬಿಕೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಮೊಕುಲೆನ್ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸವಂದೆ ಪೀಡೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಪಂತ್ಂಡ್.
 • ಪ್ರಸಕ್ತ ಶಕಾರಂಭೊಡು ರಚಿತವಾಯಿನ ಬೋಧಾಯನ ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಗೋಭಿಲಸ್ಕೃತಿಲೆಡ್‌ಲಾ ಹಾಲನ (ಸಾತವಾಹನ) ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಶತಿಟ್‌ಲಾ ಗಜಮುಖನ ಉಲ್ಲೇಖದಂಚ ಆಯನ ಅಗ್ರಪುಜಾರ್ಹತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ಉಂಡು. ಬಾಣಭಟ್ಟ, ಭವಭೂತಿಲುಲಾ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್.
 • ಇಂಚ ಗಣಪತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅವು ಪ್ರ.ಶ. ಆರನೆಯ ಶತಮಾನದ ಪೊರ್ತುಗು ಉಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯಿನ ಸ್ವರೂಪಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಮುಟ್ಟ್‌ದ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪು ಪಂದ್ ಊಹಿಸವೊಲಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದುವೇ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಲುಲಾ ಜೋಧಪುರದ ಕೈತಲ್ ಘಾಟಿಯಾಲ, ಐಹೊಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮಿ ದೇವಾಲಯೊಲೆಡ್ ಇತ್ತೆಲಾ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಗಣಪತಿನ ಮಹಿಮೆನ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುನ ಪುರಾಣೊಲು ಮುಲ್ಪರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪು ಪಂದ್ ಊಹಿಸವೊಲಿ.

ಪುರಾಣೊಲೆಡ್ ಗಣಪತಿ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಪುರಾಣೊಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಗಣಪತಿ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ. ಕೇವಲ ಪಾರ್ವತಿನನೇ ಮುದ್ದುಮಗೆ ಪನ್ಪುನನೆ ಎಚ್ಚ ಸಮರ್ಪಕ ಆದ್ ಉಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಅಲೆನ ಮೀಪುನ ಪೊಡಿಟ್ಟ್ ಗಣಪತಿಗ್ ರೂಪ ಕೊರ್ದ್, ಅಲೆನ ಸ್ನಾನಜಲದೊಟ್ಟುಗು ಗಂಗಾಮುಖ ಸೇರ್‌ದ್. ಅಲ್ಪ ಗಜಮುಖಳಾಯಿನ ಮಾಲಿನಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವತೆನ ಗರ್ಭನ್ ಸೇರ್‌ದ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಗಜಮುಖಲೊರ್ದ್ ಪುಟ್ಟಿಯೆಗೆ.
 • ಗಂಗೆ ಆಯನ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಂದ್ ಪಂಡಲಾ ಶಿವೆ ಅಯನ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ ಪಂದ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸದ್ ಅಯನ್ ಏಕಮುಖ ಇತ್ತ್‌ನಂಚ ಮಲ್ತೆಗೆ. ಅಂಜನಗಿರಿಟ್ಟ್ ಅಯನ್ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕೆ ದೇವೆ ಪಂದ್ ಈಶ್ವರೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಯೆಗೆ. ಈ ವಿವರೊಲು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕವಿಯಾಯಿನ ಜಯರಥನ ಹರಚರಿತ ಚಿಂತಾಮಣಿಟ್ಟ್ (13ನೆಯ ಶತಮಾನ) ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣೊಡು ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ ಬತ್ತ್‌ದುಂಡು.
 • ಅಲ್ಪದ ಕಥೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಾದ್ ಉಂಡು. ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮಗನ್ ತೋಜಾಯೆರೆ ಮಾತೆರೆನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಶನಿನ್‌ಲಾ ಲೆತ್ತಲ್‌ಗೆ. ಅಪಗ ಶನಿನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೂರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಪತಿನ ತರೆ ಬೂರ್‌ದ್ ಪೋಂಡ್‌ಗೆ. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಅಯಗ್ ಆನೆದ ತರೆನ್ ಕನತ್‌ದ್ ಆಂಟಯೆಗೆ. ಗಣೇನಿಗ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಒಂಜೇ ದಂತ. ನನೊಂಜಿ ದಂತ ಕಳೆದ್ ಪೋಯಿನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥೆಕುಲು ಉಂಡು.
 • ಅಯಿನ್ ರಾವಣ ಪೊಲಿತ್ತೆ ಪಂದ್ ಮಾಘಕವಿ (ಶಿಶುಪಾಲವಧ)ಟ್ಟು ಪಂಡ್ಂಡ, ಪರಶುರಾಮನೊಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧೊಡು ಅವು ಪೊಲಿಂಡ್ ಪಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಏರ್ ಜಗತ್ತ್‌ನ್ ಪೂರ ಬೇಕೊ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪುನ ಪಂತೊ ಗಣೇಶಗ್‌ಲಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗ್‍ಲಾ ಬತ್ತ್‌ನ ಕಾಲೊಡು ದಂತ ಪೊಲಿಂಡ್ ಪಂದ್ ಹರಚರಿತಚಿಂತಾಮಣಿಟ್ಟ್ ಪಂತೆರ್.
 • ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವೆನೇ ಪಾರ್ವತಿನ ಮೀಪುನ ಕೊಟ್ಯದ ಬಾಕಿಲ್‍ಡ್ ಕಾವೊಲಿಡ್ ಇತ್ತ್‌ನ ಗಣೇಶನ ತರೆನ್ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಬದಲಾದ್ ಆನೆದ ತರೆನ್ ಜೋಡಿಸಾಯೆ ಪಂದ್ ಉಂಡು. ಗಣಪತಿಗ್ ಮದಿಮೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಪುರಾಣೊಲು ಇತ್ಂಡ, ಅಯಗ್ ಸಿದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬುಡೆದಿನಕುಲುಂದು ಪನ್ಪುನ ಪುರಾಣೊಲು ಉಂಡು; ಸಿದ್ಧಿಡ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಕ್ಷೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಡ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಲಾಭ ಪನ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಪಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪುರಾಣೊಲು ಉಂಡು.
 • ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹೊಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಇನಿತ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಕೃತಿತ್ತ ಬದಲ್ ಒರಟ್ ವಿಕಾರರೂಪೊಡುಲಾ ಉಪ್ಪುನೆನ್ ತೂವೊಲಿ (ಉದಾ: ನಾಸಿಕದ ಮೋದಕೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ, ವಾರ್ಡದ ಸ್ವಯಂಭೂ ಗಣಪತಿ). ಕೆಲವು ಕೇವಲ ಸ್ಥೂಲ ಆನೆದ ತರೆತಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲ್‌ಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು.(ಉದಾ: ಜುನ್ನಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ).
 • ಕೆಲವು ಕಡೆ ದ್ವಿಭುಜ ಗಣಪತಿಲು ಉಲ್ಲೆರ್ (ಉದಾ: ಗೋಕರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಗುಂಜಿದ ಮೂರ್ತಿಲು). ಪಲ್ಲವೆರೆ ಕಾಲೊಗು ದುಂಬು ದಕ್ಷಿಣೊಡು ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹೊಲು ತಿಕ್ಕ್‌ದ್‍ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ತಂತ್ರ ಆಗಮೊಲೆನ ನಿರ್ದೇಶನದಂಚ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆಡ್‌ಲಾ ನಾನಾಭುಜೊಕುಲು, ಮೋನೆಲು, ಅಲಂಕಾರೊಲು ಬುಳೆದ್ ಬತ್ತ್‌ನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಹೊಯ್ಸಳೆರೆ ಕಾಲೊರ್ದು ಇಂಚಿಗ್ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪೊಲು ಕನ್ನಡ ನಾಡ್‌ಡ್ ಪೂರ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಪುರಾಣೊದ ಕಥೆಕುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಥೆ ೧ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ್‌ರ್ದ್ ಉದಿಸಾಯಿ ಗಣೇಶೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತೆ ಪಂದ್ ಶಿವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಾಯೆ. ಏರೇ ಆಂಡಲಾ, ಯಶಸ್ಸುನು ಪಡೆಯೆರೆ ಬಯಸುನಕುಲು ಗಣೇಶನ್ ಪೂಜಿಸವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶಗ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಂದೆ ಒರಿನ ದೇವೆರೆನ್ ಪೂಜಿಸವುನೆರ್ದ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕಂದ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆಯೆ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಾಯೆ. ಉಂದು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಶಿವೆ ತ್ರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣೊಗು ರಕ್ಕಸೆರೆ ಒಟ್ಟುಗು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಡಿಯೆ. ಆಂಡ ಯುದ್ಧಗ್ ಸನ್ನದ್ಧೆ ಆಯಿನ ಶಿವ ತಾನೇ ರೂಪಿಸಯಿನ ನಿಯಮೊನು ಮರತ್‌ದ್ ಬುಡಿಯೆ.
 • ಯುದ್ದೊಡು ಸೋತ್‌ದ್ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಆಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿವೆ ಮುಟ್ಟಿಯೆ. ಶಿವನ ರಥದ ಚಕ್ರದ ಗೂಂಟ ಪೊಲಿದ್ ರಥ ಉಂತ್ಂಡ. ಅಪಗ ಶಿವಗ್ ತಾನ್ ಪಿದಡುನೆಕ್ ದುಂಬು ಗಣೇಶಗ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಯೆರೆ ಮರತ್‌ನವು ನೆನಪಾಂಡ್. ಈ ಕಷ್ಟೊಗು ಅವ್ವೇ ಕಾರಣ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ, ಮಗನ್ ಪೂಜಿಸಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕೆ ಯದ್ಧೊನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ್ ಗೆಂದಿಯೆ.

ಕಥೆ ೨ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೈಲಾಸ ವಾಸೆ ಆಯಿನ ಶಿವೆಲಾ ಬುಡೆದಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಕುಲೆನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಗಣೇಶೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಮಣ್ಯೆರೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಸೊಡು ಕಾಲಕಳೆವೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಶಿವೆ-ಪಾರ್ವತಿ ಅಕುಲೆನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಂದ್‍ನ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ರಡ್ಡ್ ಜನಕುಲಾ ಅವು ರಡ್ಡ್‌ಲಾ ಎಂಕೇ ಸೇರೊಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆ ಪರ್ಂದ್‌ಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಏಪೊಗುಲಾ ಅಳಿಯಂದಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೊಂಜಿ ಅಡಕವಾದ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಜನುಮದಾತೆರ್ ತೆರಿಪಾಯೆರ್.
 • ಆ ಪರ್ಂದ್‍ನ್ ಪಡೆವೊಡುಂದು ಅಂಡ ಇರುವೆರ್‌ಲಾ ಸ್ಫರ್ಧಿಸವೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಏರ್ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದುವೆರೊ ಅಕುಲು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸುರುಕು ಬರೊಡು. ಕಡೆಲ್‌ಲಾ ಪಂತೊಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯೆನೇ ಸುರುತಾಯೆ ಆದ್ ಲೋಕ ಸುತ್ಯೆರೆ ತನ್ನ ವಾಹನವಾಯಿನ ನವಿಲ್‍ನ್ ಮಿತರ್‌ದ್ ಪಿದಡಿಯೆ. ಆಕಾಶೊಡು ರಾವೊಂದು ಪವಿತ್ರಲಾ ಪಾವನಪೂಜ್ಯಲಾ ಆಯಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಉಂತುದು ದೇವದೇವೋತ್ತಮೆರೆನ್ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದು ಇತ್ತೆ.
 • ಆಂಡ ಗಣೇಶಗ್ ತನ್ನ ದೇಹದವೇ ಚಿಂತೆ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ತನ್ನ ಡೊಳ್ಳು ಬಂಜಿನ್ ಪತೊಂದು ನಿಧಾನವಾದ್ ಪೋಂಡ ವಾ ರೀತಿಡ್‍ಲಾ ತಾನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಪಿರ ಪಾಡಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಆಯಗ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ತೆರಿದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಅಯನ ಬುದ್ಧಿ ಅಯನ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಾಂಡ್. ಅಯೆ ಪಿರ ಯೋಚಿಸವಂದೇ ತನ್ನ ಜನುಮದಾತೆರಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೆರೆಗ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಉಂತ್ಯೆ.
 • ಎನ್ನ ಮಾತಾ-ಪಿತೆರಾಯಿನ ಶಿವೆ ಪಾರ್ವತಿಯೆರೆಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಮೈದುಂಬುದು ಉಪ್ಪುನಗ, ಅಕುಲೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಒಡೇ ಪೋವೊಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಗಣೇಶೆ ತನ್ನ ನಿಲುವುನು ಸಮರ್ಥಿಸವೊಂಡೆ. ಕಡೆಕ್ ಗಣೇಶೆನೇ ಪಂತೊಡು ಗೆಂದಿಯೆ. ಜೊತೆಕ್ಕ್ ಆ ಪೊರ್ಪುದ ಪರ್ಂದ್‍ಲೆನ್ ಆಯನವೇ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಯಿನ ಗಣೇಶೆ.

ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ(ಶನಿನ ಕಾಟ) ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣೊಡು ಉಪ್ಪುನ, ಆತ್ ದಾಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅತ್ತಂದಿನ ಕಥೆಯೊಂಜಿ ಗಣೇಶನ ಪುಟ್ಟುದ ಬಗೆಟ್ಟ್ ಬೇತೆನೇ ಚಿತ್ರಣ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ವಿಷ್ಣುನು ಒಲಿಪವೊಂಡ ಒರಿ ಮಗನ್ ಕರುಣಿಸವೆ ಪಂದ್, ಪಾರ್ವತಿ, ಶಿವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾದ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಸೊ ಉಪವಾಸ (ಪುಣ್ಯಕ ವ್ರತ)ಮಲ್ಪುವಲ್.
 • ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಜಿ ಕಲ್ಪೊಡುಲಾ(eon) ಯಾನ್ ಅಲೆನ ಮಗೆ ಆದ್ ಅವತರಿಸುವೆ ಒಂದ್ ಘೋಷಿಸುವೆ. ಆಂಚನೇ ಕೃಷ್ಣೆ ಮನೋಹರ ರೂಪದ ಶಿಶುವಾದ್ ಪಾರ್ವತಿಗ್ ಪುಟ್ಟುವೆ. ಈ ಘಟನೆನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭ್ರಮೊಡು ಆಚರಿಸಾದ್, ಮಾತ ದೇವಾನುದೇವತೆಲೆನ್ ಬಾಲೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಆಹ್ವಾನಿಸವೆರ್.
 • ಆಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಮಗೆ ಆಯಿನ ಶನಿ (Saturn), ಶನಿದೃಷ್ಟಿ ಬಾಲೆಗ್ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಯಿನೆರ್ದ್ ಬಾಲೆನ್ ದೃಷ್ಟಿಸಯೆರೆ ಪಿರ ಜಾರುವೆ. ಅಂಡಲಾ ಪಾರ್ವತಿ ಶನಿಟ್ಟ ಬಾಲೆನ್ ತೂಲ ಪಂದ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುನಗ, ಶನಿ ಬಾಲೆನ್ ತೂಯಿನೆನೆ ತಡ, ಅಪಗನೇ ಬಾಲೆದ ತರೆ ಉರುಲುದು ಬೂರ್ದ್ ಗೋಲೋಕೊ(Goloka)ಗು ರಾದ್ ಪೋಪುಂಡು.
 • ದುಃಖೊಡು ಮುರುಂಗುದ್ ಪೋಯಿನ ಶಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿಯೆರೆನ್ ತೂದ್ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಯಿನ ಗರುಡನ್(divine eagle) ಏರ್‌ದ್, ಪುಷ್ಪ-ಭದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಆನೆ ಒಂಜೆತ ತರೆನ್ ಕೊನಪೆ. ಆನೆದ ತರೆನ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗನ ರುಂಡ ಇಜ್ಜಂದಿನ ದೇಹೊಗು ಜೋಡಿಸಾದ್, ಅಯನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವಿತಗೊಳಿಸಯೆರ್. ಆ ಬಾಲೆನ್ ಗಣೇಶೆ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀದ್, ದೇವತೆನಕುಲು ಪೂರ ಅಯನ್ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಗ್ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ್ ಹಾರೈಸುವೆರ್.

ಗಣೇಶನ ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಒರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಗಣೇಶೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಗಾಯ ಮಲ್ತೆ. ಅಯೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ, ಅಯನ ಅಪ್ಪೆನ ಶರೀರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗಾಯೊನು ತೂಯೆ. ಅಪ್ಪೆಡ ನಿಕ್ಕ್ ಎಂಚ ಗಾಯ ಆಂಡ್ ಪಂದ್ ಕೇಂಡೆ. ಆಯಿಕ್ಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಏರ್‌ಲಾ ಅತ್ತ್, ಸ್ವಯಂ ಗಣೇಶೆನೇ! ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾಯಲ್. ಅಚಿರ ಆಯಿನ ಗಣೇಶೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಅಪ್ಪೆನ್ ಗಾಯಗೊಳಿಸಾಯಿನೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ ಕೇಂಡ್‍ದ್ ತೆರಿಯೊನೊಡು ಪಂದ್ ಬಯಕಿಯೆ.
 • ಆಪಗ ಪಾರ್ವತಿ ಯಾನೇ ದೇವಿ, ದೈವಿಕಶಕ್ತಿ, ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡ್ ಅಂತರ್ಗತವಾದ್ ಉಪ್ಪುನಾಲ್ ಪಂದ್ ವಿವರಿಸಿಯಲ್. ಗಣೇಶೆ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಗಾಯ ಮಲ್ತ್‌ನವು ಆಳೆಗ್ ಮಲ್ತ್‌ನ ಗಾಯದಲೆಕ ಆದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಪಗ ಗಣೇಶಗ್ ಪೊಂಜೆನಕುಲು ಪೂರ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆನ ಯಥಾರ್ಥವಾಯಿನ ಪ್ರಕಟರೂಪ(ಪ್ರತಿರೂಪ) ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಂಡ್. ಅಯೆ ಮದಿಮೆ ಅಪುಜಿ ಪಂದ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೆ.
 • ಇಂಚ ಗಣಪತಿ ಆಜನ್ಮ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗದ್, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟ್ ಆಯಿನ ನಿಯಮೊಲೆನ ಪಾಲಕೆ ಆದ್ ಒರಿಯೆ. ಆಂಡಲಾ, ಕೆಲವು ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಣೇಶೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ (ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ) ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿ (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ)ಲೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆತೆ ಪಂದ್ ಚಿತ್ರಿಸದೆರ್.

ಗಣೇಶಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಗಣೇಶಗ್ ಒರಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಲೆಗ್ ಇತ್ತ್‌ನಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್‌ಲು ಉಂಡು. ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶನ್ ಸಾವಿರಾರ್ ಪುದರ್‌ಲೆಡ್ ಪೂಜಿಸವೆರ್. ಪ್ರತಿ ಪುದರುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ತೊನು ಪಡೆದ್ ಉಂಡು. ಗಣೇಶ, ಗಣಪತಿ, ವಿನಾಯಕ ಪನ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಗಣೇಶನಿಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಒರಿನ ಪುದರುಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು -

 • ಅಮೇಯ (ಸಂಸ್ಕೃತ: अमेय), - ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯೆ
 • ಅನಂಗಪೂಜಿತ (ಸಂಸ್ಕೃತ: आनंगपूजीता), ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಂದಿನಾಯೆ
 • ಓಂಕಾರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: ॐ कार), the ಓಂ- ಆಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಶರೀರದಾಯೆ
 • ಬಾಲಚಂದ್ರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: बालचंदृ), ಚಂದ್ರನ್ ತರೆಟ್ಟ್ ಧರಿಸ್‍ನಾಯೆ
 • ಚಿಂತಾಮಣಿ (ಸಂಸ್ಕೃತचिंतामणि/चिन्तामणि), ಚಿಂತೆಲೆನ್‍ ನಾಶಮಲ್ಪುನಾಯೆ
 • ಗಜಕರ್ಣ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गजकर्ण), ಆನೆದ ಕಿಬಿತಂಚ ಕಿಬಿನ್‍ ಹೊಂದ್‍ದ್‍ನಾಯೆ
 • ಗಜಾನನ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गजानन्), ಆನೆದ ತರೆ ಹೊಂದ್‌ನಾಯೆ
 • ಗಜವದನ,(ಸಂಸ್ಕೃತ :गजवदन्) ಆನೆದಂಚ ಮೋನೆ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ
 • ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गणध्यक्शमा), ಗಣಕುಲೆನ ಗುಂಪುದ ನಾಯಕೆ
 • ಗಣಪತಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: गणपती), ಗಣಕುಲೆನ ಒಡೆಯೆ
 • ಗಣನಾಯಕ, (ಸಂಸ್ಕೃತ: गणनायक्), ಗಣಕುಲೆನ ನಾಯಕೆ
 • ಏಕದಂತ (ಸಂಸ್ಕೃತ: एकदंत), ಒಂದೇ ದಂತೊನು ಹೊಂದ್‌ನಾಯೆ
 • ಲಂಬೋದರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: लंबोदर), ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿನ್ ಹೊಂದ್‌ನಾಯೆ
 • ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ,(ಸಂಸ್ಕೃತ:मूषिक वाहन), ಎಲಿನ್ ವಾಹನವಾದ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್‌ನಾಯೆ
 • ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ,(ಸಂಸ್ಕೃತ: शूर्पकर्ण), ಅಗೆಲವಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಇತ್ತ್‌ನಾಯೆ
 • ಸುಮುಖ (ಸಂಸ್ಕೃತ: सुमुख), ಪೊರ್ಲುದ ಮೋನೆ ಉಪ್ಪುನನಾಯೆ
 • ವಕ್ರತುಂಡ (ಸಂಸ್ಕೃತ: वक्रतुंड), ಪೊಲಿನ ದಂತ ಇತ್ತ್‌ನಾಯೆ (ಡೊಂಕಾಯಿನ ಸೊಂಡಿಲು ಇತ್ತ್‌ನಾಯೆ)
 • ವಿಘ್ನಹರ್ತ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विघ्नहर्त), ತೊಂದರೆಲೆನ್ ನಿವಾರಿಸುನಾಯೆ
 • ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ,(ಸಂಸ್ಕೃತ: विघ्न विनाशक), ವಿಘ್ನಲೆನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನಾಯೆ
 • ವಿಘ್ನೇಶ ಅಥವಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विग्णेशवर), ವಿಘ್ನಲೆನ್ ನಿವಾರಿಸುನಾಯೆ
 • ವಿಕಟ (ಸಂಸ್ಕೃತ: विकट), ವಿಲಕ್ಷಣ ರೂಪೊನು ಹೊಂದ್‌ನಾಯೆ
 • ವಿನಾಯಕ, (ಸಂಸ್ಕೃತ विनायक), ವಿಘ್ನಲೆನ್ ನಿವಾರಿಸುನಾಯೆ
 • ವಿಶ್ವಧರ (ಸಂಸ್ಕೃತ:विश्वधर), ಅತ್ತ್ಂಡ್ ಜಗದೋದ್ಧಾರ(ಸಂಸ್ಕೃತ: जगदॊद्धार), ಜಗತ್ತ್‌ನ್ ಪಾಲಿಸುನಾಯೆ
 • ವಿಶ್ವವಂತ(ಸಂಸ್ಕೃತ: विश्ववंत) ಅತ್ತ್ಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ(ಸಂಸ್ಕೃತ: जगन्नाथ), ಜಗತ್ತ್‌ಗ್ ಒಡೆಯೆ
 • ಆಕೃತಿಡ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹೊನು ಬಾಲ ಗಣಪತಿ, ಬಾಲ ಗಣೇಶ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ವಿದೇಶೊಲೆಡ್ ಗಣಪತಿ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
7th- to 8th-century Ganesha sculpture from Cham dynasty, Vietnam.[೪]

ಭಾರತೊಡು ಮಾತ್ರನೇ ಅತ್ತ್, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯೆರ್ ಅಕುಲೆನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಪರಡ್‍ನ ಸಾಗರೋತ್ತರ ದೇಶೊಲೆಡ್‍ಲಾ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹೊಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಜಾವ, ಕಾಂಬೋಡಿಯ, ಬೋರ್ನಿಯೊ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೊಲೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ, ಚೀನ, ಜಪಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾಲೊಡ್ ಬೌದ್ಧೆರೆನ ಪ್ರಭಾವೊರ್ದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟ್‌ನ ರೂಪೊಡು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹೊಲು ಇನಿಕ್‍ಲಾ ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಗಣಪತಿಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಪುದರುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಅಮೇಯ
 2. ಅನಂಗಪೂಜಿತ
 3. ಓಂಕಾರ
 4. ಬಾಲಚಂದ್ರ
 5. ಗಜಕರ್ಣ
 6. ಗಜವದನ
 7. ಗಣಪತಿ
 8. ಗಣನಾಯಕ
 9. ಚಿಂತಾಮಣಿ
 10. ಏಕದಂತ
 11. ಲಂಬೋದರ
 12. ವಾರಿಣೆ
 13. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ
 14. ಪ್ರವಾತಿನಾದನಾಯ
 15. ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ
 16. ವಕ್ರತುಂಡದ
 17. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ
 18. ವಿಘ್ನೇಶ
 19. ವಿಕಟ
 20. ವಿಶ್ವಧರ
 21. ವಿಶ್ವವಂತ
 22. ಬಪ್ಪ ಮೊರೆಯ

ಗಣಪತಿನ ೧೦೮ ಪುದರುಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಗಜಾನನ
 2. ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ
 3. ವಿಘ್ನರಾಜ
 4. ವಿನಾಯಕ
 5. ದ್ವೆಮಾತ್ರ
 6. ದ್ವಿಮುಖ
 7. ಪ್ರಮುಖ
 8. ಸುಮುಖ
 9. ಕೃತಿ
 10. ಸುಪ್ರದೀಪ
 11. ಸುಖನಿಧಿ
 12. ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ
 13. ಸುರರಿಘ್ನ
 14. ಮಹಾಗಣಪತಿ
 15. ಮಾನ್ಯ
 16. ಮಹಾಕಾಲ
 17. ಮಹಾಬಲ
 18. ಹೇರಂಬ
 19. ಲಂಬಜಠರ
 20. ಹಸ್ವಗ್ರೀವ
 21. ಮಹೋದರ
 22. ಮದೋತ್ಕಟ
 23. ಮಹಾವೀರ
 24. ಮಾಂತ್ರಿನೆ
 25. ಮಂಗಳಸ್ವರ
 26. ಪ್ರಮದ
 27. ಪ್ರಥಮ
 28. ಪ್ರಜ್ಞ
 29. ವಿಘ್ನಕರ್ತ
 30. ವಿಘ್ನಹರ್ತ
 31. ವಿಶ್ವನೇತ್ರ
 32. ವೀರಟ್ ಪತಿ
 33. ಶ್ರೀಪತಿ
 34. ವಾಕ್‍ಪತಿ
 35. ಶೃಂಗರಿನ
 36. ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ
 37. ಶಿವಪ್ರಿಯ
 38. ಶೀಘ್ರಕಾರಿನ
 39. ಶಾಶ್ವತ
 40. ಬಲ್
 41. ಬಲೋತಿತಾಯ
 42. ಬವತ್‍ಮಜಯ್
 43. ಪುರಾಣಪುರುಷ
 44. ಪುಷ್ಣೆ
 45. ಪುಷ್ಕರೊತಿಷಟ
 46. ವಾರಿಣೆ
 47. ಅಗ್ರಗಣ್ಯಯ
 48. ಅಗ್ರಪೂಜಾಯ
 49. ಅಗ್ರಗಾಮಿಣೆ
 50. ಮಂತ್ರಕೃತೆ
 51. ಸರ್ವಯ
 52. ಚಾಮಿಕರಪ್ರಭಾಯ
 53. ಸರ್ಮೊಪಸಾಯ
 54. ಸರ್ವಕರ್ತೆ
 55. ಸರ್ವನೇತ್ರೆ
 56. ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಪ್ರದಾಯ
 57. ಸಿದ್ದಯೇ
 58. ಪಂಚಹಸ್ತಯ
 59. ಪ್ರವಾತಿನಾದನಾಯ
 60. ಪ್ರಭಾವೇ
 61. ಕುಮಾರಗುರುವೆ
 62. ಅಕ್ಷೊಂಭ್ಯಾಯ
 63. ಕುಂಜರಸುರ ಭಂಜನಾಯ
 64. ಪ್ರಮೋದಾಯ
 65. ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ
 66. ಕಾಂತಿಮತೆ
 67. ಧೃತಿಮತೆ
 68. ಕಾಮಿನೆ
 69. ಕಪಿತ್ತ ಪನಸ ಪ್ರಿಯಾಯ
 70. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೆ
 71. ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೆ
 72. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧಿ ವನಭುವೆ
 73. ಜಿಷ್ಣವೇ
 74. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ
 75. ಭಕ್ತಜೀವಿತಾಯ
 76. ಜಿತ್ಮಾನ್ಮಾದಾಯ
 77. ಐಶ್ವರ್ಯಕಾಣಾಯ
 78. ಜ್ಯಾಯಸೆ
 79. ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರೇಸ್ವಿತಾಯ
 80. ಗಂಗಾಸುತಾಯ
 81. ಗಂಭೀರ ನಿನಾದಾಯ
 82. ವಠವೇ
 83. ಅಭೀಷ್ಟವರದಾಯ
 84. ಜ್ಯೋತಿಷೆ
 85. ಭಕ್ತಿನಿದಾಯ
 86. ಭವ್ಯಗಮ್ಯಾಯ
 87. ಅವ್ಯಕ್ತಯ
 88. ಅಪ್ರಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ
 89. ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೆ
 90. ಸಖಾಯೆ
 91. ಪಾರ್ವತಿನಂದನಾಯ
 92. ಸರಸಂಭುನಿದಾಯೆ
 93. ಮಹೇಶಾಯ
 94. ದಿವಯಾಂಗಾಯ
 95. ಮಣಿಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾಯ
 96. ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಮೂರ್ತಯೆ
 97. ಸಹಿಷ್ಣವೇ
 98. ಸತತೊತಿತ್ತಾಯ
 99. ವಿಘಾತಕಾರಿಣೆ
 100. ವಿಶ್ವಗದ್ರಿಶೆ
 101. ವಿಶ್ವರಕ್ಷಕೃತೆ
 102. ಕಲ್ಯಾಣಗುರುವೇ
 103. ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಯ
 104. ಅಪರಾಜಿತೆ
 105. ಸಮಸ್ತ ಜಗಧಾದಾರಯ
 106. ಸರವವೈಶ್ವರ್ಯರಾಯಪ್ರದಾಯ
 107. ಅಕ್ರಂತಚಿದ್ ಚಿತ್ ಪ್ರಭವೇ
 108. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ

ಪೂಜೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಗಣಪತಿ ಒರಿಯನೇ ಪರಮ ದೈವತ್ವ ಪಂಡ್‌ದ್ ಭಜಿಸುನ ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಲ್ಪಲಾ ಎಚ್ಚಾಗದ್ ತೋಜಿಜಿಂಡಲಾ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೊಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಊರ್ಜಿತೊಡು ಇತ್ತ್‌ನವು ಸ್ಪಷ್ಟವದ್ಗಿ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಯಿಕ್ಕ್ ಗಾಣಾಪತ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆನಂದಗಿರಿತ್ತ ಶಂಕರವಿಜಯ ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಂಥೊಡು (ಪ್ರಾಯಃ 10ನೆತ ಶತಮಾನೊರ್ದುಲಾ ಏತೋ ಇಂಚಿದ ಗ್ರಂಥ) ಗಾಣಾಪತ್ಯೆರೆನ ಆಜಿ ಪಂಥೊಲೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ್ ಉಂಡು:
 1. ಮಹಾಗಣಪತಿ;
 2. ಹರಿದ್ರಾ ಗಣಪತಿ;
 3. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ;
 4. ನವನೀತ ಗಣಪತಿ;
 5. ಸ್ವರ್ಣಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ
 6. ಸಂತಾನ ಗಣಪತಿ.

- ಈ ದೇವತೆಲೆನ ಅವಾಹನಾಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಕುಲೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲು ಇತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ್‌ಂಡ್‌. ಉಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂತ್ರ ಆಗಮ ಗ್ರಂಥೊಲೆನ್ ಅವಲಂಭಿಸವೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ಆಜಿ ಪಂಥೊದಕುಲುಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ. ಸಂಹಾರೊಗು ಪೂರ ಮೂಲಕಾರಣ ಗಣಪತಿಯೇ ಹೊರೆತ್ ಶಿವೆ ಅತ್ತ್‌ ಪಂಡ್‌ದೇ ನಂಬೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಲ್ ಪೂರ ಗಣಪತಿನ ಮಾಯೆದ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟ್‌ನಕುಲು ಪನ್ಪುನವು ಅಕುಲೆನ ಹೇಳಿಕೆ.

 • ಇಂಚ ಮೊಕುಲು ವೇದಾಂತದ ಪರಮತತ್ತ್ವಗು ಅತ್ತ್ಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುಗು ಪ್ರತೀಕವಾದೇ ಗಣಪತಿನ್ ಆರಾಧಿಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯೆರ್ ಮೊಕುಲೆಡ ಮಾತ ವಾದ ಮಲ್ತ್‌‍ದ್, ಜಯಿಸಾದ್ ಆರ್ ಪಂಚಾಯತನ-ದೇವತಾ ಪೂಜಾ ವಿಧಿತ್ತ ಪೊಸ ಉಪಕ್ರಮೊನು ಸುರು ಮಲ್ತ್‌‍ದ್ ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಆಯೆರ್ಂದ್ ಶಂಕರವಿಜಯೊಡು ವರ್ಣಿಸದ್‌ ಉಂಡು.
 • ಮಿತ್ತ್ ಪಂಡ್‍ನ ಪಂಥೊಲೆಡ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾವಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಅವೈದಿಕ ಆದ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ನಿಷಿದ್ಧ ವಾಮಾಚಾರೊಗು ಇಡೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊರ್‌ನಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಪಂಡ್‌ಂಡ ಉಬಿ ಮಡೆ (ಎಂಜಲು). ಎಂಜಲು, ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ, ಮೈಥುನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಾಮಾಚಾರೊಲೆನ ಅತಿರೇಕೊನು ಈ ರಹಸ್ಯತಾಂತ್ರಿಕಪಂಥದ ಸಾಧನೆಲೆಡ್ ತೂವೊಲಿ. ಮೊಕುಲು ಜಾತಿವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿವಾಹನಿಯಮ ಇಂಚಿತ್ತ್‌‍ನೆನ್ ಪೂರ ಭಂಗಿಸಾದ್ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿದಕುಲು ಆದ್ ಇತ್ತೆರ್ಂದ್ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಮೊಕುಲೆನ ವರ್ಣನೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು.

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತ್‌ಡ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪುಣೆದ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಚಿಂಚವಾಡೊಡು ಏಳ್ ತರೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಗಣೇಶನ ಆವೇಶವಾದ್ ನರಮಾನ್ಯೆರೇ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದು ಇತ್ತ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಕೊ ಮುಲ್ಪ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನುನ ಆದ್ ಉಂಡು(ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿವೆ). 1810ಟ್ ಏಳ್‌ನೆತ ತರೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲಾ ಅಯನ ಮೆಗ್ಯನಕುಲು/ಸಂಬಂಧಿಲು ಇತ್ತೆಲಾ ಅಲ್ಪ ಪೂಜ್ಯ್ರೆರಾದ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸುರುತ ಗಣೇಶಭಕ್ತನ ಪುದರ್‌ ಮೋರೋಭಾ. ಔರಂಗಜೇಬ್‌ಲಾ ಈ ಮನೆತನೊಗು ಎಣ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲೆನ್ ದತ್ತಿ ಆದ್‍ ಕೊರ್ತೆ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯುಂಡು. ಗಣಪತಿನ್ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತ್‌ದ ಹಿಂದೂಧರ್ಮೊಡು ಅತೀ ಎಚ್ಚ ಪೂಜೆ ಪಡೆಪುನ ದೇವತೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪರಿಗಣಿಸವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. "Ganesha getting ready to throw his lotus. Basohli miniature, circa 1730. National Museum, New Delhi. In the Mudgalapurāṇa (VII, 70), in order to kill the demon of egotism (Mamāsura) who had attacked him, Gaṇeśa Vighnarāja throws his lotus at him. Unable to bear the fragrance of the divine flower, the demon surrenders to Gaṇeśha. " For quotation of description of the work, see: Martin-Dubost (1997), p. 73.
 2. http://www.exoticindiaart.com/book/details/sri-ganesha-purana-in-kannada-set-of-8-volumes-NZG524/
 3. http://www.informationcorner.com/ganeshstories.htm
 4. John Guy (editors: Andrew Hardy et al) (2009). [http:// books.google. com/books?id=fj8l8v_yP5oC Champa and the Archaeology of Mỹ Sơn (Vietnam)]. National University of Singapore Press. pp. 144–150. ISBN 978-9971694517. {{cite book}}: |author1= has generic name (help); Check |url= value (help)

The majority of documentation on Ganesha is in Sanskrit. A collection of useful documents can be found here. At the same site can be found some documents and translations in English here.

 • Prof. Pradeep Sarkar, The reflection of ancient India in modern India
 • A. Daniélou, Le polythéisme hindou, Paris. 1960. pp. 443-452.
 • Ram Swaroop Joon, History of the Jats, 1938,1965, New Delhi.
 • Thakur Deshraj, Jat Itihas, Maharaja Suraj Mal Smarak Shiksha Sansthan, Delhi. 1936. (in Hindi)

ಪಿದಯಿದ ಸಂಪರ್ಕೊಲು ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Includes Wikisource ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಪತಿ&oldid=164363"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು