ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಗಣಪತಿ

ಗಣಪತಿ ಹಿಂದುಲೆನ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರೆಡ್ ಒಂಜಿ[೧]. ಗಣಪತಿ ಭಾರತೊಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ . ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಚ್ ತಿ ಪರ್ಬೊನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಹಿಂದೊ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಣಪತಿ ಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ. ಗಣಪತಿನ ಕನ್ನಡದ, ಮಲೆಯಾಳಂ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿಡ ಭಾಷೆಡ ವಿನಾಯಕ ಪಂದ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಡ್ ವಿನಾಯಗರ್, ಪಿಳ್ಳಾಯರ್ ಅಂದ, ತೆಲುಗಡ್ಡ ವಿನಾಯಕುಡು ಅಂದು ಲೆಪ್ವೆರ.

ಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತೆ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನವ. ಗಣಪತಿ ಪುದ್ದರಡ್ "ಶ್ರೀ" ಅಕ್ಷರಡ್ ಲೆಪ್ವೆರ. ದ ಮತ್ರ ಆತಂದೆ ಬೇತೆ ದೇಶಡ್ ಪೊಜೆ ಮನ್ಪರ[೨].

ಗಣಪತಿದ ವಿಶೇಷಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಗಣಪತಿನ ಜೀವದ ಪೊರ ಭಾಗಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು, ಆನೆದ ತರೆ ನಂಬಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೊಜವನು; ಗಣಪತಿಗ ಒಂಜಿ ದಂತ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಸಂಕಟ ಮಿರಿದ ಉಂತುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಗಲದ ಕೆಬಿ ವಿವೇಕ ಭೊಕೊ ಕೋರಿಕೆನ ನರೆವೆಸುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊಂಡಿಲ ಸತ್ಯನ ತೋಜವಂಡು. ತರೆತ ಮಿತ್ತ ತ್ರಿಶೂಲದ ಚಿತ್ರಿಂಡು ಉಂದು ಗಣಪತಿನ ಪ್ರಭುತ್ವ. ಗಣಪತಿನ ಮಲ್ಲು ಬಂಜಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕ ಉಂಡು.

ಗಣಪತಿನ ವಿವಿಧ ಪುದರ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಅಮೇಯ
 • ಅನಂಗಪೂಜಿತ
 • ಓಂಕಾರ
 • ಬಾಲಚಂದ್ರ
 • ಚಿಂತಾಮಣಿ
 • ಗಜಕರ್ಣ
 • ಗಜಾನನ
 • ಗಜವದನ
 • ಗಜಾಧ್ಯಕ್ಷ
 • ಗಣಪತಿ
 • ಗಣನಾಯಕ
 • ಏಕದಂತ
 • ಲಂಬೋದರ
 • ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ
 • ಶೂರ್ಪಕರ್ಣ
 • ಸುಮುಖ
 • ವಕ್ರತುಂಡದ
 • ವಿಘ್ನಹರ್ತ
 • ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ
 • ವಿಘ್ನೇಶ
 • ವಿಕಟ
 • ವಿನಾಯಕ
 • ವಿಶ್ವಧರ
 • ವಿಶ್ವವಂತ
 • ಬಪ್ಪ ಮೊರೆಯ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಗಣಪತಿ&oldid=103948"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು